CBA: 'Alleen kansloze woningzoekenden mee laten loten' 

14 januari 2020 07:11

Door Marcel Beijer

ALMERE – Het Cliëntenberaad Almere (CBA) heeft onderzoek gedaan naar de verhuur van sociale huurwoningen en heeft in een rapport een aantal aanbevelingen gedaan richting gemeenteraad. Belangrijke aanbeveling is om het lotingsysteem te herzien.

 

'Loting is onder meer ingevoerd om jongeren een kans te geven', stelt het rapport dat tevens concludeert dat de wachttijd voor dergelijke woningen 'bijzonder kort' is. 'Daarmee dreigt verdeling van schaarse woonruimte tot een kansspel te verworden'.
Het CBA adviseert daarom de bestaande verhouding tussen het aanbod in het lotingsegement en het inschrijfsegment te heroverwegen en uitsluitend toegankelijk te maken voor woningzoekenden zonder kans. Ook stelt het CBA voor een wachttijd van twee of drie jaar in te voeren voor mensen die een passende huurwoning hebben gevonden.

 

Aangepaste woningen
In 2018 zijn vijftien aangepaste woningen verantwoord. Die werden allemaal toegewezen aan woningzoekenden met een indicatie voor een aangepaste woning, in combinatie met een urgentie. Het minimale aantal reacties op het aanbod aangepaste woningen was 3. Op een van de aangepaste woningen hebben 109 woningzoekenden gereageerd.

 

Handicap

Het totaal aantal reacties op alle aangepaste woningen was 275. Het gemiddeld aantal reacties op een aangepaste woning was 16,05. 'Deze informatie roept de vraag op of het aanbod aangepaste woningen wel in overeenstemming is met wat nodig is voor Almeerders met een handicap die zouden moeten verhuizen naar een ergonomisch passende woning', stelt het CBA. 'Omdat bij woningen die op basis van een urgentie niet de datum van de verleende urgentie, noch de inschrijfdatum van de woningzoekenden bij WoningNet wordt vermeld is niet bekend hoe schrijnend het tekort aan aangepaste woningen is. Dat er een tekort is lijkt aannemelijk.'