'Boek over vader-zoon relatie raakt ons allemaal'Leeskring verdiept en verrijkt door 'Een Odyssee'

11 juni 2019 11:41

Door Robert Mienstra
ALMERE – Onze stad kent ruim vijftig leesclubs of leeskringen. Sommige bestaan al dertig jaar. Lezers lezen gedurende een aantal weken hetzelfde boek en komen daarna bij elkaar om het boek te bespreken en discussie te voeren over onder meer de thematiek en verhaaltechniek. Met vaak verrassende inzichten als conclusie. Almere DEZE WEEK nam deel aan de boekbespreking bij een leeskring in Haven.


“Onze leeskring bestaat elf jaar”, zegt Dingeman Lievense. “We zijn met zeven heren die tien keer per jaar bij elkaar komen om boeken te bespreken. Inmiddels hebben we 110 boeken besproken. Vandaag staat het boek ‘Een Odyssee’ van Daniel Mendelsohn ter bespreking op de agenda.”
Over de keuze van de boeken doen de heren niet moeilijk. “We komen telkens bij elkaar bij een ander lid thuis. Degene die de leeskring thuis organiseert, bepaalt welk boek we gaan lezen”, zegt Lievense. “Dat voorkomt dat we eindeloos met elkaar over een te lezen titel moeten discussiëren en lees je ook boeken die je zelf niet zou kiezen. Dat wordt door een ieder van ons als een verrijking ervaren. We zitten nu thuis bij Douwe de Vries. Hij koos voor ‘Een Odyssee’. Dat werd dus het boek voor vanavond.”

Vader-zoonrelatie

“Wat vonden jullie van dit boek over een vader-zoonrelatie?”, vraagt De Vries zijn leeskring-genoten. Dat het geen gemakkelijk boek is, blijkt wel uit de reacties. Aad is positief: “Ik heb het met plezier gelezen, en heb zelfs delen voorgelezen aan mijn vrouw. Het boek is een prachtig vlechtwerk van veel lagen. Door de vragen die de zoon aan zijn vader stelt, gaat hij zijn vader beter begrijpen.”
Voor Jan was het vlechtwerk een breekpunt. “Het lezen van dit boek was een worsteling voor mij”,
Andere Jan (de leeskring telt drie Jannen) las het boek zelfs twee keer. “De eerste keer was lastig, maar bij de tweede keer boeide het thema me mateloos. Vader en zoon doen de reis van Odysseus na over de Middellandse zee. In de oude Odyssee van Homerus gaat Telemachus de zoon van Odysseus ook op zoek naar zijn vader. Door het boek Een Odyssee, ben ik ook de Odyssee van Homerus gaan lezen. De vader-zoonrelatie houdt ons toch allemaal erg bezig.”
De compositie van het boek wordt door de leeskring doorgenomen, de verhaaltechniek komt aan bod en de thematiek wordt tegen het licht gehouden.
Verrijking

De heren vinden dat met name hun leeservaring door de leeskring wordt bevorderd en verdiept. “Deze gesprekken zijn leerzaam”, zegt gastheer Douwe. “Ik krijg meer inzicht in de structuren van boeken en het is prettig om met elkaar over de boeken te praten. Normaal denk je zelf over een boek na, nu doe je dat met elkaar. Dat is een verrijking.”
Het samen lezen en bespreken van boeken leidt ook tot het beter leren kennen van elkaar en dus tot een beter begrip van hoe anderen een boek lezen en waarderen, vinden de heren.
Eigen ervaringen

Na de boekbespreking komen er versnaperingen op tafel, wordt er wat gekletst en dan toch keert het gesprek terug naar het vader-zoonthema van het boek. Het gesprek gaat nu over de persoonlijke relaties die de heren met hun eigen vaders of zoons hebben. Het vertrouwen in elkaar is groot. De problematiek van sommigen wordt onomwonden toegelicht en besproken. En dat is precies de bedoeling van het lezen van romans en het bespreken daarvan in een leeskring. Het is ter verstrooiing, maar zeker ook om er meer inzichten door te krijgen, en de vraag te beantwoorden ‘wat betekent dit boek voor mij?’
Het volgende boek dat de leeskring gaat bespreken is ‘Een onberispelijke man’ van Jane Gardam.
Mochten lezers zelf een leesclub willen starten, dan kunnen ze contact opnemen met de oprichter van deze club: Dingeman Lievense, djlievense@hotmail.com.

Gerelateerd

X