Berging Short Stirling start 31 augustus

31 juli 2020 12:45

ALMERE – Maandag 31 augustus starten de werkzaamheden om het wrak van een Short Stirling te bergen die een aantal kilometers buiten de kust van Almere in het Markermeer ligt. Deze datum blijft afhankelijk van hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt.

Het Ministerie van Defensie voert de werkzaamheden samen met Leemans Speciaalwerken uit in opdracht van de gemeente Almere, en in het kader van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met Provincie Flevoland. Naar verwachting duurt de berging vier à vijf weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Waarschijnlijk bevinden zich tussen de wrakstukken nog stoffelijke resten van de bemanningsleden.

De berging zou eigenlijk al in maart starten, maar omdat in het vliegtuigwrak mogelijk nog munitie aanwezig is, waren aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk. Met een precieze GPS-gestuurde graafmachine zal de bodem over een gebied van vijfenzeventig bij vijfenzeventig meter worden afgegraven.

Stoffelijke resten

"Het college en de raad steunen dit uit respect voor de nabestaanden', zegt wethouder Hilde van Garderen. "Zorgvuldigheid richting de nabestaanden en de bemanningsleden staat hierbij voorop. "Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag de dag nog in vrijheid kunnen leven. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren."

Educatief

De gemeente wil het verhaal van de neergehaalde Short Stirling gebruiken als educatief materiaal voor scholen. In het Bos der Onverzettelijken komt een monument ter nagedachtenis aan de omgekomen piloten van de Short Stirling.

Kijk voor meer informatie op almere.nl/shortstirling

De bemanning van de Short Stirling (Foto: Aircrewremembered.com/Steve Smith)