Almere zoekt Pleegouders: 'Soms hebben kinderen voor korte of lange tijd een ander thuis nodig'

12 juni 2019 12:43

Door Petra Onderwater
ALMERE – Kinderen horen op te groeien in een veilige omgeving, bij hun eigen ouders. Maar soms lukt dat niet. Er is een grote groep kinderen tussen de 0 en 18 jaar die om allerlei redenen niet meer thuis kunnen wonen. Zij hebben voor korte of lange tijd een ander thuis nodig. Omdat in Almere nog altijd een tekort aan pleeggezinnen is, start Vitree samen met de gemeente Almere weer de campagne ‘Almere zoekt Pleegouders’.


“In Almere zijn momenteel zo’n 200 pleeggezinnen, maar het komt helaas nog voor dat Almeerse kinderen niet in Almere kunnen worden geplaatst”, vertelt projectleider Sylvia Huisman van Vitree. “We hebben bijvoorbeeld veel pleeggezinnen in de Noordoostpolder, maar dit is best een eind weg. Voor kinderen is een uithuisplaatsing al traumatisch. Als ze dan ook nog hun school, sportclub en vriendjes en vriendinnetjes moeten missen, hebben ze geen enkel houvast meer.”
Als een kind door omstandigheden even niet thuis kan wonen, wordt in eerste instantie gekeken naar familie, vrienden of buren. “We hebben heel veel opa’s en oma’s die pleegouder zijn voor hun kleinkind”, vertelt Huisman. “Maar als het binnen het eigen netwerk niet lukt, wordt er gezocht binnen het pleegouderbestand. We streven naar een bestand met zoveel mogelijk diversiteit. Het maakt niet uit of je getrouwd, alleenstaand, homo of hetero, autochtoon of allochtoon, twintiger of senior bent. Als je er maar kunt zijn voor een pleegkind.”

Pleegmaatje


Wie het nog een stap te ver vindt om een pleegkind volledig in huis te nemen, kan toch van betekenis zijn. “We zijn samen met het Oranjefonds bijvoorbeeld bezig met een pilot Pleegmaatjes in Almere. Een Pleegmaatje is iemand die activiteiten onderneemt met een pleegkind, helpt bij huiswerk, meegaat naar een sportclub of gewoon even een luisterend oor biedt. Deze persoon is er echt voor het kind, maar kan ook wat druk bij de pleegouders wegnemen, waardoor de kans kleiner wordt dat een plaatsing voortijdig wordt afgebroken omdat het te zwaar wordt.”

Vakantiepleegzorg


Om pleegouders te ontlasten is er ook vakantiepleegzorg. Pleegkinderen kunnen daar een weekendje of een weekje naar toe, zodat de pleegouders even kunnen bijtanken. “Het pleegouderschap is best hard werken, dat moet je niet onderschatten. Een kind wil helemaal niet in deze situatie zijn, heeft al veel meegemaakt en het vertrouwen in mensen is vaak beschadigd. Je moet niet verwachten dat wanneer je zo’n kind liefde en aandacht geeft, het dankbaar zal zijn en meteen zal opbloeien. De vruchten daarvan pluk je vaak pas vele jaren later.“

PIT-gezinnen


In Almere wordt ook steeds meer gewerkt met PIT-gezinnen. “PIT staat onder andere voor Pleegzorg In de Thuissituatie. PIT-gezinnen staan in een periode van crisis klaar om een kind op te vangen. Als het thuis even te heftig wordt, kan het kind terecht bij het PIT-gezin, in de wetenschap dat het daarna gewoon weer terug kan. Zo hopen we een echte uithuisplaatsing te voorkomen.”

Gezinshuizen


Voor kinderen die net iets meer begeleiding en behandeling nodig hebben breidt Vitree in Almere ook het aantal gezinshuizen uit. “Een gezinshuis lijkt zoveel mogelijk op een normaal gezin, maar dan met professionele opvoeders in huis. Zorg dragen voor kinderen en jongeren is voor deze gezinshuisouders hun dagelijks werk, in een 'zo thuis mogelijke' omgeving.”

Informatieavond


Je kunt dus al pleegouder worden voor een paar uur per week, in het weekend, of voor een lange tijd. “Er is van alles mogelijk en van alles nodig”, benadrukt Huisman. “Na aanmelding volgt een screenings- en voorbereidingstraject. Alle aspecten van het pleegouderschap worden besproken en samen wordt bekeken welke vorm het beste past. Daarna volgt een training van vier bijeenkomsten. Wie overweegt om pleegouder te worden, kan zich aanmelden voor de informatieavond in Almere op maandag 8 juli. Meer informatie: www.vitree.nl.

Gerelateerd

X