Almere scoort goed op Leefbaarheid en jeugd

30 maart 2011 05:00

ALMERE - Jaarlijks wordt het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van gemeenten onder de loep genomen en vergeleken. Centraal in de benchmark staat de vraag: hoe doet de gemeente Almere het in vergelijking met andere gemeenten en wat kunnen we daarvan leren?


De drie rapporten die daarover in 2010 zijn verschenen geven daarvan een goed beeld. Opvallend is dat de uitgaven aan Wmo-voorzieningen in Almere over het algemeen lager zijn dan in andere gemeenten. Dat komt vooral doordat er in Almere veel minder ouderen wonen.
Sterke punten van Almere liggen bijvoorbeeld op het gebied van de leefbaarheid van de stad en de zorg voor jeugd. Verbeterpunten liggen vooral op het gebied van de informatievoorziening aan burgers over de Wmo en bij de verstrekking van Wmo-voorzieningen.
Almere gaat aan de slag met de verbeterpunten uit de benchmark. Ook in 2011 doet de gemeente weer mee aan de benchmark, om te weten te komen in hoeverre de scores ten opzichte van vorige jaren zijn veranderd. Zo blijft gemeente Almere werken aan verbetering van beleid en uitvoering op het gebied van de Wmo.