Almere komt in actie tegen straatintimidatie

21 juni 2019 12:15

ALMERE – De gemeente Almere wil meer en beter inzicht krijgen in de aard en omvang van straatintimidatie in Almere. Daarom is de bewustwordingscampagne SSSTOP gelanceerd. Deze richt zich op de zes s'en: sissen, schelden, schreeuwen, spugen, stalken en staren.


“Is iemand nafluiten een compliment of lastig vallen? Dat kan voor iedereen anders zijn”, stelt burgemeester Franc Weerwind. “We willen inwoners laten nadenken over wat een ontvanger als intimiderend kan ervaren, terwijl de zender het soms helemaal niet zo bedoelt, maar soms ook wel. Hiermee dragen we bij aan het maatschappelijke gesprek en willen we ervoor zorgen dat we elkaar begrijpen en dat iedereen ongehinderd over straat kan lopen.”

Melden via app

Inwoners kunnen straatintimidatie vanaf nu melden via www.ssstop.nl of via de Veilige Buurt-app (te downloaden via de App Store of Google Play Store). De melding komt (anoniem) binnen bij de gemeente. Het belangrijkste om te melden is: wanneer, wat en waar is het gebeurd. Aan de hand van deze informatie kan er besloten worden om meer toezicht te houden op bepaalde plekken of aanpassingen te doen in de openbare ruimte. Deze melding wordt niet doorgezet naar de politie en niet gebruikt voor opsporing. Als een inwoner te maken heeft met ernstige vormen van geweld, zoals bedreiging, aanranding of mishandeling, wordt aangeraden op te nemen met de politie via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (bij geen spoed).
'Safe Streets'

Na de motie ‘Maatregelen tegen straatintimidatie’ van Ramona Aukes (PVV) en Lesley van Hilten (CDA) is in november door de gemeente de intentieverklaring ‘Safe Streets’ van UN Women ondertekend. Begin 2019 is in navolging daarop onderzoek gedaan onder 6000 respondenten naar de aard en omvang van straatintimidatie in Almere. Eén op de vier ondervraagden heeft wel eens een vorm van straatintimidatie meegemaakt. Het betreft vooral jonge mensen (15 t/m 24 jaar), voornamelijk meisjes. De meest voorkomende intimidatie-vormen zijn nagestaard en nageroepen worden.
Lesley van Hilten is blij met de eerste stap om straatintimidatie tegen te gaan: “We hopen dat mensen zich meer bewust worden, dat vervelende opmerkingen het veiligheidsgevoel kunnen beïnvloeden. Voor ons is de volgende stap om samen met de VVD de APV aan te passen, zodat straatintimidatie ook beboet kan worden.”

Gerelateerd

Kringloop
EHBT
X