Almeerders met uitkering aan de slag in buurtcentra

23 maart 2011 06:00

ALMERE - Zo'n twaalf Almeerders die vallen binnen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en ongeveer twintig Almeerders in de Wet werk en bijstand (Wwb) hebben sinds 1 maart de mogelijkheid om aan het werk te gaan in buurtcentra als assistent-beheerder. Hierdoor kunnen mensen die niet werken zich (weer) nuttig maken voor de samenleving. Een bijkomend voordeel is dat de Almeerse buurtcentra hierdoor open kunnen blijven.


De afgelopen jaren waren dertig uitkeringsgerechtigden als assistent-beheerder vanuit de stichting Werk en Welzijn Almere (WWA) actief in de buurtcentra van welzijnsorganisatie De Schoor. Het doel van de stichting WWA was deze mensen door te laten stromen naar een reguliere baan. Bij driekwart van deze assistent-beheerders is dit ook gelukt.
De financiële regeling van waaruit deze mensen werden betaald eindigde in 2010. Gevolg was dat de openingstijden van de Almeerse buurtcentra onder druk kwamen te staan. Dit was reden voor de gemeente Almere om samen met de Tomingroep en De Schoor te kijken naar alternatieven. Die zijn gevonden, nu Almeerders uit de Wsw of Wwb aan het werk kunnen als assistent-beheerder. Medewerkers van De Schoor zorgen voor opleiding en begeleiding van deze mensen op de werkplek.

Doorstromen

De nieuwe assistent-beheerders die vanuit de Wsw komen gaan voor langere tijd aan de slag in de buurtcentra. Het is de bedoeling dat de assistent-beheerders met een uitkering Wwb zo snel mogelijk doorstromen naar een reguliere baan. De werkervaring die ze opdoen in de buurtcentra kan daarbij een steun in de rug zijn.