AllGo opent de voordeuren van haar bussen weer

01 september 2020 11:55

ALMERE – Dankzij het gebruik van kuchschermen bij de chauffeurscabine kunnen reizigers van allGo vanaf gisteren weer instappen via de voordeur. Op de R-net lijnen is het vanaf afgelopen maandag weer mogelijk om bij de chauffeur een kaartje te kopen. Daarmee wordt in Almere als eerste weer een nieuwe stap gezet om gebruik te maken van het OV zoals in de gebruikelijke situatie, voordat corona zijn intrede had gedaan.

Alternatief

Afgelopen periode deed TNO, via OV-NL, namens de gezamenlijke vervoersbedrijven onderzoek naar het effect van kuchschermen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het plaatsen van kuchschermen bij bus- en tramchauffeurs, in combinatie met het openen van alle deuren bij het halteren, de kans op blootstelling aan mogelijke virusdeeltjes nog verder verkleint in vergelijking met de huidige situatie met de gesloten voordeur en achter instappen. Daarmee vormt het gebruik van de kuchschermen een beter alternatief dan een gesloten voordeur. Om die reden worden alle bussen en trams in Nederland de komende periode uitgerust met kuchschermen.

TNO

In de Almeerse bussen hoeven echter geen speciale kuchschermen te worden ingebouwd. Alle bussen van allGo en R-net in Almere zijn namelijk standaard uitgerust met beweegbare veiligheidsruiten. De ruiten voldoen aan de uitkomsten van het TNO rapport en functioneren daarmee even goed als de kuchschermen.

De bus met het -doorzichtige- kuchscherm. (Foto: aangeleverd).