Actiegroep Stop Sloop de Voetnoot stuurt brandbrief naar gemeentebestuur

21 augustus 2020 08:00

Door Petra Onderwater

STAD CENTRUM – Huurders van culturele broedplaats de Voetnoot blijven zich verzetten tegen de sloop van hun gebouw. De actiegroep 'Stop Sloop de Voetnoot' heeft donderdag een brandbrief gestuurd naar het gemeentebestuur, vergezeld van een zes pagina's tellende folder over de geschiedenis en de toekomstmogelijkheden van het gebouw aan het Stadhuisplein.

De Voetnoot moet plaats maken voor de bouw van een permanente hoofdvestiging van hogeschool Windesheim, als onderdeel van een te ontwikkelen studentencampus. De petitie die de actiegroep is gestart tegen de sloop van het gebouw is al zo'n 2200 keer ondertekend.

"Wij begrijpen dat voor de huurders herhuisvesting geen prettig vooruitzicht is", reageert het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen die GroenLinks heeft gesteld, onder andere over de communicatie richting de huurders. Volgens het college waren de huurders al vanaf december 2019 op de hoogte van voorgenomen bouwplannen. "De gesprekken hierover vonden soms 1 op 1 plaats met huurders apart, zoals met Café op 2, Bonte Hond en Suburbia, maar ook via gesprekken met het bestuur van de huurdersvereniging de Voetnoot", aldus het college, dat zich dan ook niet herkent in het geschetste beeld dat het besluit als een verrassing kwam. "Met Café op 2, is twee keer apart gesproken. In het tweede gesprek gaven zij aan pas verder te willen praten na besluitvorming door de raad. Deze gesprekken zijn onlangs hervat."

'Alles of niets'

De theatergezelschappen zouden met de gemeente 'in goed overleg'zijn over een alternatieve locatie, mogelijk in KAF. De dertig zelfstandige creatieve ondernemers in de Voetnoot vrezen echter dat sloop van hun gebouw voor een groot aantal bedrijven het einde zal betekenen. "Veel bedrijven werden al keihard getroffen door de coronacrisis en nu dreigen ze ook nog eens collectief op straat te worden gezet. Want uit een onderzoek dat de gemeente recent zélf heeft uitgevoerd blijkt dat er géén alternatieve locatie in Almere Stad is gevonden. Het is voor ons dus alles of niets!", zegt Frank Langedijk namens de actiegroep.

Broedplaatsontwikkeling

Het college zegt echter in haar antwoord op de vragen van GroenLinks dat in het stadscentrum ruimte blijft voor broedplaatsontwikkeling. "Het versterken van de binnenstad als cultureel hart is een van de doelen in de visie Almere Centrum 'de eeuwig jonge Binnenstad' 2020-2030. Met de huidige situatie in het achterhoofd wordt de uitwerking van het broedplaatsonderdeel van het programmaplan versneld opgepakt. Dit neemt enkele maanden in beslag, tot december." De huurders in de Voetnoot worden volgens het college komende maanden betrokken bij deze uitwerking. "Als dit leidt tot een broedplaatsontwikkeling biedt dit kansen voor de vele ZZP'ers en creatieven in de stad, waaronder de huidige huurders van de Voetnoot."

Uitbreiding Voetnoot

Voor de huurders van De Voetnoot is dit vooruitzicht nog veel te vaag. "Dit gebouw ís al een mooie broedplaats middenin het centrum. Waarom moet die worden afgebroken?", stelt Langedijk. "Een studentencampus kan heel goed vlak buiten het centrum worden gebouwd. Of zelfs direct achter de Voetnoot zoals onze folder duidelijk maakt. Vanuit de lucht kun je goed zien dat er voldoende ruimte is overgelaten om het gebouw in de toekomst te verdubbelen. Realiseer daar de nieuwbouw van Windesheim, zodat de Voetnoot behouden kan blijven."

Een aanbod van de gemeente aan de huurders om zich te vestigen in het 't Buitenhuis in Almere Buiten ziet Langedijk ook niet zitten. "Dat is voor ons geen aanbod, maar een verbanning. Muziekdocenten in de Voetnoot hebben hier bijvoorbeeld hun leerlingen uit de buurt, dan is Buiten veel te ver. De Voetnoot kan bovendien heel goed en tegen geringe kosten worden getransformeerd van culturele broedplaats naar dé culturele hotspot van Almere Stad. Wij hopen de gemeenteraad daarvan te kunnen overtuigen."

(Foto: Almere DEZE WEEK)