'Aanpak overlast centrum is complex'

18 september 2020 10:20

Door Petra Onderwater

STAD CENTRUM – De aanpak van overlastgevers in het centrum is complex en vraagt een lange adem. Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt. "Het is een groot dilemma", vond burgemeester Franc Weerwind.

De gemeenteraad besprak de overlast op verzoek van de VVD. De partij stoort zich aan de toenemende overlast in het stadscentrum, met name op de vernieuwde Esplanade. "Het is een heel mooi plein geworden, bedoeld voor samenkomen, maar niet met nachtelijke overlast voor omwonenden", zei fractievoorzitter Ulysse Ellian. "Daarnaast is er een groep verwarde en dakloze personen die al sinds jaar en dag voor overlast zorgen in het centrum. Die bedelen en intimiderend en agressief gedrag vertonen tegenover winkelpersoneel en centrumbezoekers. Ondernemers zijn het zat."

Lastige doelgroep

Wethouder Froukje de Jonge, die de zorgkant van het probleem belichtte, benadrukte dat de problematiek complex is en daarom ook niet snel is op te lossen. "Het is een hele lastige doelgroep, die zich niks aantrek van sancties. Ze hebben geen cent en als ze dat wel hebben geven ze dat meteen uit aan drank en andere middelen, dus boetes geven heeft geen zin. Voor gedwongen opname komen ze ook nog niet in aanmerking." Een gebiedsverbod haalt volgens burgemeester Weerwind ook weinig uit. "Ze komen gewoon weer terug nadat ze zijn weggestuurd. De vergrijpen zijn te klein om ze strafrechtelijk te vervolgen. Er is een bedelverbod, dat wordt gehandhaafd. Maar toen het centrum leeg was vanwege Covid19 en bedelen niet meer zo lucratief was, zagen we een stijging in het aantal winkeldiefstal. Het is een groot dilemma."

Het geschetste beeld van de Esplanade herkennen De Jonge en Weerwind niet helemaal. "We hebben één officiële klacht ontvangen", aldus De Jonge. Weerwind benadrukt dat overlast door jongeren op het plein wel de aandacht heeft. "We zetten daar jeugdinterventieteams op in. Verder wordt er gesurveilleerd door toezichthouders en is er een hygiëneteam ingezet dat de Esplanade elke dag schoonmaakt." Weerwind wil wel graag de filmpjes zien die VVD-fratievoorzitter Ellian heeft ontvangen van omwonenden, om een beeld te krijgen van de overlast die zij ervaren.

Outreachend Team

De gemeente investeert vooral in een gezamenlijke aanpak vanuit veiligheid en zorg via het zogenoemde 'Outreachend Team'. Daarin reageren zorgprofessionals van onder andere Kwintes, Leger des Heils en Amethist op meldingen van cameratoezicht en boa's. Ze raken steeds meer op elkaar ingespeeld", aldus De Jonge. "Naast het aanspreken van de overlastplegers op hun gedrag en het zogezegd 'opruimen' van de situatie, wordt een zorgtraject ingezet. Dat laatste is de enige echt duurzame oplossing. Maar het kost tijd om deze mensen te leren kennen, hun vertrouwen te winnen en uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat zij geholpen willen en kunnen worden."

Volgens Weerwind en De Jonge laten de cijfers zien dat de aanpak zijn vruchten afwerpt. "In de Foodpassage is het aantal overlastplegers tussen maart en september teruggebracht van tien naar drie personen", zei Weerwind. "En een rondzwervend echtpaar is uiteindelijk succesvol begeleid naar een woning."

Voorzieningen verplaatsen

Een aantal voorzieningen van zorginstellingen Leger des Heils, Kwintes en Amethist gaat uit het centrum verdwijnen, om de druk te verlichten. "Hoewel we denken dat in het centrum altijd bepaalde voorzieningen voor deze mensen aanwezig moet zijn, zal een aantal voorzieningen worden verplaatst naar de wijken. Dit moet heel zorgvuldig gebeuren, want waar we het ook gaan realiseren krijgen we te maken met omwonenden", benadrukte De Jonge. "Kwintes, Amethist en het Leger des Heils, gaan de voorzieningen in elk geval zelf vormgeven en we zijn ontzettend verguld met de bouwplannen die in de maak zijn."

Aankijken

Waar de raadsleden na de toelichting van De Jonge en Weerwind vrijwel allemaal te spreken zijn over de aanpak van het overlastprobleem, is VVD-fractievoorzitter Ellian minder positief. "Als ik de verhalen van de ondernemers hoor, die de meest vreselijke dingen meemaken, neig ik toch naar meer repressieve maatregelen", besluit hij. "Laten we het maar aankijken en over een jaar opnieuw met elkaar om de tafel gaan, om te kijken of dit echt de goede weg is."

Overlast in het stadscentrum door zwervers en bedelaars. (Archieffoto: Shutterstock)