Aanpak jeugdwerkloosheid Flevoland succesvol

23 maart 2011 06:00

ALMERE - De jeugdwerkloosheid in Flevoland is met ruim veertien procent gedaald. Het regionale actieplan om deze werkloosheid tegen te gaan lijkt te werken. Steeds meer jongeren weten de weg te vinden naar het jongerenloket.


In 2010 vonden ruim 950 jongeren een baan, kregen een stageplaats, een leerbaan of gingen naar school. Flevoland zet zich actief in om de werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. In samenwerking tussen de gemeenten en regionale partners is een sluitende aanpak ontwikkeld.
De werkloosheid is vergeleken met de cijfers van juli 2010 in december 2010 gedaald met veertien procent. Een van de actiepunten zijn de matchingsdagen waarbij jongeren in contact worden gebracht met bedrijven, instellingen en opleidingen. Meer dan drie kwart van de jogneren worden in december 2010 tijdens deze dag gekoppeld met een leerwerkaanbod.
Het aantal jongeren dat in Almere een bijstandsuitkering ontvangt is in 2010, als gevolg van de economische crisis en de invoering van de Wet Investeren in Jongeren en door het relatief grote aantal jongeren in Flevoland, gestegen.