Aanpak en oplossing schimmelwoningen

22 juli 2020 16:05

REGENBOOGBUURT - Woensdag zijn de voorzitter en secretaris van SP Almere, David de Vreede en Jerney Wijnand, naar het hoofdkantoor van GoedeStede gegaan om de map met meldingen van schimmeloverlast te overhandigen aan de vastgoedmanager van de woningbouwcoöperatie. Ook werd de aanpak van schimmelwoningen, met name de Regenboogbuurt, besproken.

De SP kwam eerder dit jaar op het spoor van een aantal woningen in de Regenboogbuurt waar ernstige schimmelvorming was. Met name een appartement aan de Mahoniestraat zat onder de schimmel. Na publicaties in de pers werd het gezin dat er woonde overgeplaatst. De partij riep ook andere huurders zich te melden als ze last ondervonden van schimmelvorming in de woning.
De afgelopen maanden heeft SP Almere de meldingen verzameld bij de drie woningbouwcorporaties GoedeStede, Ymere en de Alliantie en deze gebundeld. In het geval van GoedeStede ging het om een beperkt aantal meldingen waarvan GoedeStede heeft toegezegd deze woningen te gaan inspecteren voor eind september.

Bouwkundig onderzoek

Anderzijds heeft GoedeStede de afgelopen maanden bouwkundig onderzoek laten verrichten in de woningen aan de Mahoniestraat, Jadeplatsoen en de Strogeelstraat. Daaruit is gebleken dat er geen sprake is van grote gebreken in de constructie en dat de schimmel ontstaat door klein achterstallig onderhoud (zoals beschadigde voegen en kit in de badkamer). Ook spelen het gebruik van de woning en de ventilatie een rol. De woningen die er het slechtst aan toe waren zijn deels al aangepakt of worden nog aangepakt.

Buurtbezoek

Aangezien het gebruik van de woning en ventilatie ook een grote rol spelen bij het ontstaan van schimmel zijn de adviezen van de bouwtechnische inspectie verwerkt in een brochure over het voorkomen van schimmel. GoedeStede en SP Almere hebben besloten om gezamenlijk een buurtbezoek te doen bij de eerder genoemde straten in oktober waarbij mensen zullen worden geïnformeerd over het ontstaan en voorkomen van schimmel. Daarnaast wordt nog een bezoek gebracht aan de bewoners om met hen de resultaten van de inspecties en onderhoudsbeurten te bespreken en te vragen hoe zij dit ervaren hebben.

In het appartement aan de Mahoniestraat stond schimmel op de muren. (Archieffoto: Almere DEZE WEEK)