15 leraren krijgen met voorrang woning toegewezen

10 september 2019 12:13

Wethouder: 'Gemeente gaat hier niet over'

Door Robert Mienstra

ALMERE – “Vijftien leraren hebben bij voorrang een woning in Almere toegewezen gekregen”, zei wethouder Jerzy Soetekouw (PvdA) donderdagavond op de Politieke Markt. “Dit is niet geregeld door de gemeente, maar door een samenwerking tussen schoolbesturen en de woningbouwcoöperatie Goede Stede.”


Deze mededeling was opvallend in de beraadslaging over het lerarentekort, omdat er aan het begin van de bijeenkomst door de voorzitter gemeld werd dat er niet over het woningbeleid gesproken mocht worden. Dit ondanks het feit dat de woningnood niet meewerkt aan het oplossen van het lerarentekort. Er zijn leraren die wel willen werken in Almere, maar die hier niet kunnen wonen.

Pilot


Chris Jansen (PVV) was verbaasd over de toewijzing met voorrang van woningen aan leraren. “Wij weten hier niets van. De raad had dit moeten weten.” Soetekouw legde uit dat de toewijzing een recht is van de woningcorporatie. “Het gaat hier om een pilot die de woningcorporatie zelf samen met de schoolbesturen kan inzetten.” Jansen bleef bij zijn punt dat de gemeenteraad de woonvisie vaststelt en wie urgent is en wie niet. “Het gebeurt buiten de gemeenteraad om. Dat is heel opmerkelijk.”

Lerarentekort


Het college wil 3 ton reserveren om het lerarentekort aan te pakken. Soetekouw gaf daarbij nadrukkelijk aan dat de gemeente niet over het personeelsbeleid van de schoolbesturen gaat en geen zeggenschap heeft “over wat er tussen de muren van de scholen gebeurt.”
De Almeerse gemeenteraad kwam niet veel verder met oplossingen dan om dat bedrag te besteden om ‘leraren in het zonnetje te zetten, een beperkte verhuisvergoeding, een lerarenbeurs waarmee leraren zich kunnen ontwikkelen en de bevordering van aanstellen van klassenassistenten'.
Het college wil verder een derde van het bedrag gebruiken om aandacht te vragen voor het vak van leerkracht in Almere. “We moeten laten zien dat Almere een fijne stad is om te wonen en te werken en bijvoorbeeld leerkrachten in uitingen laten vertellen hoe mooi en uitdagend het vak van leraar in Almere is”, stelde Soetekouw.
Op de volgende Politieke Markt zullen partijen moties indienen om het plan van aanpak van het lerarentekort aan te scherpen.

Gerelateerd

Rijbewijs in een dag
EHBT