100ste match Matching Talents

30 maart 2011 05:02

ALMERE - Jongeren in Almere kunnen een beroep doen op Matching Talents, een project waarbij een jongere aan een vrijwillige coach wordt gekoppeld. Deze week heeft Matchint Talents haar 100ste koppel bij elkaar gebracht.


Matching Talents is een project van de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) waarin jongeren, van 15 tot 23 jaar van alle schooltypes, een hoofdrol mogen vervullen. Jongeren die nog niet precies weten wat ze met hun leven willen, hoe ze dingen kunnen bereiken, waar hun talenten liggen. Maar ook jongeren die van school zijn gegaan, problemen ervaren of een leuk luisterend oor zoeken.
Matching Talents zoekt positieve Almeerders met uiteenlopende achtergronden, opleidingen en beroepen, die het leuk vinden deze kennis en ervaring te gebruiken om jongeren te coachen. De coaches krijgen een basistraining, individuele- en groepsbegeleiding, vele leuke momenten met de jongere en een schat aan nieuwe sociale - en coachvaardigheden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Aranka Verheugd via e-mail a.verheugd@vmca.nl of telefonisch via 036-5346027 of 06-33809955.