Lezers schrijven

Roel reageert op het artikel ‘Verwarring om bomenkap Anijsstraat’ (Almere DEZE WEEK 17 oktober) en Bob Fonhof heeft een brief ingezonden over de WMO/AWBZ bezuinigingen.
Afschuiven gemeentelijk onderhoud

Wat erg zeg, van de gemeente. Een uitspraak als: “We plaatsen er dan maar plantenbakken, zodat de bewoners er zelf hun planten en bloemen in kunnen zetten.” Dat is duidelijk het afschuiven van gemeentelijk onderhoud en onkosten aan straatmeubilair op de burgers. Op deze manier worden er dus door de gemeente reservepotjes gemaakt, omdat de onkosten uit handen worden gegeven. Is het niet zo dat deze plantenbakken op gemeentegrond staan? En niet op het perceel van de burger. Laat die bomen toch gewoon staan!
Roel
Mienstra

Reactie op column 'Hoeksteen' d.d. 17 oktober. Mienstra hoort helemaal geen hond te hebben. Grootste vervuiler in Almere. Almere is een drollenstad.
Jenny de Rijcke
Aan de zijlijn

WMO/AWBZ bezuinigingen lopen uit op drama. Leden van mijn Partij worden overstelpt met telefoontjes van mensen die ernstig gekort zijn op hun voorzieningen in het kader van de WMO/AWBZ. De oorzaken zijn enerzijds te wijten aan de Rijksoverheid , die wederom zorgtaken overhevelt naar de Gemeentes en daar de gebruikelijke efficiencykorting van minimaal 10 procent op toepast. Wat dus concreet inhoud dat Gemeentes met minder geld hetzelfde moeten doen. Anderzijds worden mensen gekort op hun zorgvoorzieningen door bezuinigingen bij diezelfde Gemeentes. De Almere Partij is van mening dat mensen, die door hun onvrijwillige zorgsituatie al moeilijk mee kunnen komen in de maatschappij niet gedupeerd mogen worden door bezuinigingen bij de Overheid. De geldmiddelen die beschikbaar zijn moeten ook daadwerkelijk ingezet worden voor de rechthebbenden op maatschappelijke ondersteuning. Daarbij dienen de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te zijn.
Bob Fonhof
Artikel geplaatst op: 24 oktober 2012 - 07:00

Gerelateerd

Delen