Lezers schrijven

Een lezer reageert op Lezers schrijven van Rob Stomphorst. Een bewoner reageert op de column Hoeksteen van Robert Mienstra uit Almere DEZE WEEK van 31 december. En een impressie over de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere door Erik Boshuijzen, lid van de Provinciale Staten 50Plus Flevoland.
Gemeenteraad slaapt

Dhr. Stomphorst heeft helemaal gelijk (Lezers Schrijven, pagina 39, Almere DEZE WEEK 24 december). Zo kunnen onze bestuurders doen en laten wat ze willen, de gemeenteraad slaapt toch rustig door. Hier zit het probleem, ze worden door ons gekozen en daarna volgen ze netjes de door hun voorgestelde bestuurders (lees: wethouders).
Met angst en beven wachten we allen het werkelijke resultaat van de Floriade af. Het voorbeeld van Venlo laat de meeste leden van onze gemeenteraad koud, het gelag wordt toch wel door de burger van Almere betaald. Zo is het gegaan met o.a. het stalen gedrocht op de Grote Markt - de Parkeeraanwijzing op de binnenkomende autowegen - een kantoortoren nabij het centraal station etc. etc.
Zou een referendum een oplossing kunnen bieden bij projecten welke een bepaald bedrag te boven gaan? en zo de burger van Almere mee laten beslissen over projecten welke geen haast behoeven. Mogelijk worden dan wel betittelt als azijnpisser.
W. Geeraets, Tussen de Vaarten
Pieter Broertjes nieuwe burgemeester Almere?

Almere is er snel bij dit jaar. Al op 2 januari stroomt onze schouwburg vol voor de Nieuwjaarsreceptie van gemeente en bedrijfskring. Onder de achthonderd bezoekers zowaar ook enkele ‘gewone burgers’, maar de meesten komen hier ‘functioneel’ namens een bedrijf, maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincie.
Vertrekkend burgemeester Annemarie Jorritsma houdt voor het laatst haar nieuwjaarstoespraak. Haar pleidooi voor meer burgerzin komt hier goed over, maar het valt op dat haar presentatie hier en daar aarzelend is, het meest in het gedeelte waarin de grote overdracht van zorgtaken naar de gemeente ter sprake komt.
Bij het netwerken is het interessant om te observeren wie met wie over wat praat en nog boeiender: wie er aanwezig zijn. Meestal oppervlakkig zoals in de ontmoeting tussen oud-bestuurders; soms iets inhoudelijker als een wethouder die kritiek krijgt over de vermindering van kwaliteit van Connexxion opmerkt dat er in de volgende jaren nog meer ingekrompen zal worden. Of persoonlijk: het houden van een voorkeurstemmenactie voor een laag geplaatste kandidaat voor de komende provinciale verkiezingen.
Een speciale categorie aanwezigen zijn de gasten van buiten. Natuurlijk enkele gedeputeerden die met de gemeente ontwikkelingen rond Floriade en de A6 trekken. Maar ook Commissaris van de Koning Leen Verbeek en Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, al jaren een vaste bezoeker. Opvallend is dat zij geruime tijd geanimeerd met elkaar praten. Zou het gaan over de politieke steun die Broertjes zou kunnen verwachten bij een eventuele sollicitatie naar de vacature Jorritsma?
Erik Boshuijzen
Krankzinnige kruising Hospitaaldreef

Ik ben het volkomen eens met de heer Mienstra. Hij beschrijft de situatie bij de rotonde naast het Flevoziekenhuis, waar auto's regelmatig vaststaan omdat ze moeten wachten op de overstekende fietsers en voetgangers. Mijn man en ik rijden geen auto meer, wij zijn 94 en 88 jaar, maar als wij met de bus van leefgemeenschap De Toonladder, waar we wonen, naar het ziekenhuis gaan moeten we vanaf de bushalte om gebouw Windesheim heen, dan twee keer de autoweg oversteken en vervolgens nog een fietspad over. Daarvan vind ik dat er ook zo'n stomme bouwfout gemaakt is, want waarom kun je met de bus niet dichtbij het ziekenhuis uitstappen? Zeker in de spits is dit een krankzinnige kruising. Met de bus hoor je vlak bij het ziekenhuis uit te stappen.
Mevrouw Peelen, Muziekwijk
Artikel geplaatst op: 29 december 2014 - 16:12

Gerelateerd

Delen