Bouwplannen Uithof gaan gewoon door

DE HOVEN – Bewoners uit Haven hebben gereageerd op de bouwplannen van de gemeente Almere waarbij een groot gedeelte van het groen in dit stadsdeel verdwijnt. Tot ontzetting van de bewoners worden de protesten allemaal aan de kant geschoven. De enige winst die werd geboekt is dat de maximale bouwhoogte geen twaalf maar tien meter wordt.
Jeroen van Dam op de plek waar de flat moet komen. (Foto: Fred Rotgans)

Toen de reactienota zienswijze openbaar werd gemaakt was het flink schrikken voor de bewoners van De Uithof. Door de bouwplannen zal Park Uithof grotendeels verdwijnen, waardoor de leefbaarheid van de wijk in hun ogen niet groter zal worden. Het resultaat van die inspanningen is vooralsnog nihil. “In juni hebben we nog een rondje door het park gemaakt met een zestal raadsleden,” vertelt Jeroen van Dam. “Ze waren onder de indruk van wat ze van ons hoorden.’’
Daar ziet de voorzitter van de Bewonersvereniging Uithof niets van terug in de reactienota van de gemeente. “Die flat komt er nog steeds en dat zou ten bate van de Wierden komen, maar dat is natuurlijk een kulargument.”
De bewoners zijn er ook achter gekomen wat de reden is waarom Jeugdland verplaatst moet worden naar het eiland dat in het centrum van het park gerealiseerd moet worden. “Om woningbouw te realiseren is de gemeente wettelijk verplicht om voor watercompensatie te zorgen,” aldus Bep van Mil, bestuurslid van de Stichting Belangen Park Uithof. “Dat lossen ze op deze manier creatief op. Hierdoor blijft er nauwelijks nog iets over voor openbaar gebruik van het relatief kleine park.”
De Uithofbewoners leggen zich niet neer bij de beslissing omdat ze het weinig onderbouwd vinden. De bewoners zijn van mening dat de ambtenaren zich vooral verschuilen achter een enquête uit 2008 waaruit zou blijken dat veel mensen in Haven achter deze bouwplannen zouden staan. Op 10 januari kunnen mensen inspreken tijdens de Politieke Markt. Dat is voor de bewoners de laatste kans om de politiek duidelijk te maken dat deze plannen echt een verslechtering van hun woonomgeving zijn. Daarna staat de weg naar de Raad van State op hun programma.
Artikel geplaatst op: 24 december 2012 - 07:00

Gerelateerd

Delen