Bewoners starten enquête
Hoe denken Almeerders over participatie?

ALMERE – De initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere maakt zich sterk om participatie als vast onderdeel van het gemeentelijk beleid neer te zetten. “Nu is participatie vaak nog een ambtelijk punt”, zegt één van de initiatiefnemers Raoul de Leeuw. “Maar burgers willen ook meepraten en iets te zeggen hebben. De raad en het college zou eigenlijk een stapje terug moeten doen om burgers de kans te geven mee te participeren.”
Om te onderzoeken hoe andere Almeerders hier over denken en wat hun ervaringen zijn als het gaat om inspraak in de openbare ruimte en de directe leefomgeving, heeft Burgerparticipatie Almere op de website www.bp-almere.nl een enquête geplaatst. Als ludieke actie hebben de initiatiefnemers de eerste enquête aangeboden aan de burgemeester tijdens de Politieke Markt. “Jorritsma is natuurlijk zelf ook Almeerse”, zegt De Leeuw. “Ze zei dat ze haar man zou vragen hem in te vullen.”
Volgens de initiatiefgroep moet de burger de kans krijgen om vanaf het begin van een traject mee te beslissen over de eigen woonomgeving. “En om te horen hoe bewoners daar over denken, is deze enquête. In hoeverre kunnen en willen bewoners meepraten? Waar liggen knel- en verbeterpunten? De uitkomsten willen we vastleggen in een zogenaamde Participatienota. Daarvoor organiseren we in het najaar een bijeenkomst en moeten onze voorstellen natuurlijk nog wel door de gemeenteraad worden aangenomen.”
Communicatie

Volgens De Leeuw schort het vaak bij de communicatie tussen bewoners en de gemeente. “Dat speelt nu in de Sieradenbuurt en in Poort. Maar waarom is dat? Ligt dat in de uitvoering, of is het ambtelijk? Mogelijk zijn de klachten van de bewoners onterecht, mensen onthouden niet de dingen die goed gaan. Ook zaken die wel goed gaan moeten belicht worden. We willen het dat het vertrouwen in de politiek herstelt, dat mensen gaan denken: we worden wél gehoord! Hopelijk verbeteren we zo de leefbaarheid in Almere.”
Artikel geplaatst op: 20 juni 2012 - 07:00

Gerelateerd

Delen