Bewoners De Blocq van Kuffeler opnieuw in verweer

OOSTVAARDERSDIEP - De Vereniging Bewoners De Blocq van Kuffeler heeft een brief verzonden aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Almere, waarin zij opnieuw in verweer komen tegen de plannen om een overslagterminal bij het gemaal aan te leggen.
De bewoners van het Oostvaardersdiep willen geen overslagstation bij het gemaal De Blocq van Kuffeler. (Foto: Fred Rotgans)

Een aantal bedrijven op bedrijventerrein De Vaart wil zo’n overslaghaven laten aanleggen. De bewoners zijn fel tegen omdat zij vrezen dat het hun woongenot aantast. Het college wil nog steeds aan de wens van de ondernemers tegemoet komen, maar de gemeenteraad heeft twijfels over de ruimtelijke inpassing van de overslaghaven.
In de brief die de bewonersvereniging ontving staat dat de initiatiefnemers zich beraden op een aangepast plan ‘waarin meer en beter rekening wordt gehouden met de inpassingsmogelijkheden en de effecten voor de (leef)omgeving’. In de brief, mede ondertekend door burgemeester Annemarie Jorritsma, laat het college weten aan die aangepaste plan opnieuw te toetsen en het voor te willen leggen aan de gemeenteraad.
De bewoners zijn verontwaardigd dat dit voorstel nu voor de derde keer in politiek Almere aan de orde gaat komen. De bewoners wijzen op de rapporten die zijn verschenen in het kader van het RRAAM-overleg, waarin gepleit wordt voor een soort wasomgeving voor de havenkom bij De Blocq van Kuffeler om de natuurwaarden van het Markermeer te versterken. ‘Hierin wordt ook melding gemaakt van het belang van toeristisch-recreatieve mogelijkheden in dit gebied.’
De bewoners vragen zich af of een beperkte laad- en loskade bij bedrijventerrein Stichtsekant geen beter alternatief is. ‘Een veel betere plek voor de economie van Almere, direct aan de A27, direct aan een logistiek industrieterrein en gelijk een voorloper voor een toekomstige echte haven op deze locatie.’
Artikel geplaatst op: 30 mei 2012 - 07:00

Gerelateerd

Delen