Veel raadsleden vinden collega’s niet respectvol

ALMERE - Vier op de tien raadsleden in ons land zien dat collega-raadsleden disrespectvol omgaan met burgers, bestuurders en raadsleden. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Necker van Naem.

Zo verbaast 1 op de 5 raadsleden zich erover dat raadsleden meestemmen bij onderwerpen waar ze persoonlijk belang bij hebben. Bijna eenzelfde aantal zag bij collega-raadsleden verstrengeling van belangen van het ambt met de belangen van familie, vrienden en collega’s.

‘Raadsleden staan midden in de samenleving. Dat is een kracht én een risico en dat kan het werk kwetsbaar maken’, zegt Sabine van Zuydam, bestuurskundige aan de Universiteit Tilburg en onderzoeker bij Necker van Naem in het artikel van Binnenlands Bestuur. 'Bij vermoedens van integriteitsschendingen benaderen raadsleden het vaakst de griffie, gevolgd door de burgemeester en een collega-raadslid zoals de fractievoorzitter, zo blijkt verder uit het onderzoek.

 

Integer
Gevraagd naar de drie belangrijkste eigenschappen van een goed raadslid staat integer op één. Betrokken en toegankelijk staan respectievelijk op plek twee en drie. De volksvertegenwoordigende rol van gemeenteraden komt redelijk tot goed uit de verf, vinden raadsleden. Wel zouden raadsleden vaker het initiatief tot nieuw beleid kunnen nemen. Uit de cijfers blijkt dat raadsleden vooral reageren op wat het college doet.
De meeste raadsleden stelden zich in 2018 verkiesbaar omdat ze een bijdrage aan de samenleving willen leveren.


ChristenUnie
Vorige maand nam fractievoorzitter Hans van Dijk van de ChristenUnie maatregelen nadat er kritiek kwam op zijn functioneren als raadslid en zijn dagelijkse werk als makelaar. Om die reden besloot Van Dijk niet langer namens zijn partij het woord te voeren op het gebied van (woning)bouw en legde hij zijn functie als lid van de Adviesraad Floriade Business Club neer. 

Artikel geplaatst op: 24 maart 2020 - 10:08

Gerelateerd

Delen