Kanttekening: Integriteit en raadslid ChristenUnie

Kanttekening

Door Robert Mienstra

De Almeerse makelaar Hans van Dijk zit namens de ChristenUnie in de gemeenteraad. Gaat makelaar en raadslid Van Dijk over de schreef als hij deelneemt aan raadsvergaderingen die over wonen, huisvesting, woningsplitsing en kamerverhuur gaan en waarin besluiten op die dossiers worden genomen?

Hans van Dijk: Makelaar en raadslid voor de ChristenUnie. (Foto: aangeleverd)

Afgelopen donderdag debatteerde Van Dijk in de raad mee over woningsplitsing en kamerbewoning, waar ook het al dan niet malafide handelen in Almere van makelaars aan de orde kwam. Ook huisjesmelkerij kwam aan de orde. Van Dijk vroeg zich in het debat af wat huisjesmelkerij is. Hij kon er zelf geen definitie van geven.

De intergriteitstool van de gemeente stelt dat raadsleden voorzichtig moeten zijn als eigen belang in het geding zou kunnen komen. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden. Nu verhuur van kamers en woningen in de raad in het geding is, lijkt dat bij Van Dijk het geval. “Wij bemiddelen in zelfstandige en onzelfstandige woonruimte in iedere prijsklasse en ontzorgen u hierin volledig”, schrijft Van Dijk bijvoorbeeld op zijn website van zijn bedrijf Flevomakelaars.

Het had Van Dijk gesierd om in het begin van de raadsvergadering te melden dat hij makelaar in Almere is. De online-kijkers en de bezoekers van de raad hadden dan geweten welke petten hij op heeft in de raad. De raadsleden hadden zich dan ook kunnen uitlaten over zijn deelname aan het debat.

Van Dijk zou in de raad zomaar stemmingen kunnen beïnvloeden waar hij als verhuurmakelaar voordeel mee heeft. Of dat het geval zal zijn, moet de praktijk uitwijzen. Maar Van Dijk zou er goed aan doen om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en het wonendossier aan een collega-raadslid van de ChristenUnie moeten over laten.

 

Artikel geplaatst op: 31 januari 2020 - 11:27

Gerelateerd

Delen