College geeft raad geen inzage in woonvisie

Partij voor de Dieren: ‘Dit moet openbaar zijn’

 Door Robert Mienstra

ALMERE – “Ik wil de woonvisie morgenochtend hebben”, zei Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren in het debat over de woonvisie tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag. “Die zou er voor de zomer van 2019 zijn, toen in de herfst, en vervolgens januari 2020. En we hebben nog niets. Het is onaanvaardbaar dat woningzoekenden meer dan tien jaar op een woning moeten wachten, we moeten aan de slag met die woonvisie, en de raad moet kunnen meedenken.”

Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. (Foto: aangeleverd)

Vestering ving bot. Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) antwoordde dat de partijen die onderhandelen voor een nieuwe coalitie meer tijd nodig hadden en dat daardoor de Woonvisie pas komt als er een nieuw college is. 

De voltallige oppositie was not amused. “Ik ben geschokt door de gebeurtenissen”, zei Johan de leeuw van AP/OPA. “De gemeenteraad gaf vorig jaar het college met een motie de opdracht om met de woonvisie te komen, dat negeert het college nu. U gaat aan de raad voorbij, dit is een zeperd voor de stad.” Ton van de Berg van de SP vond het een politiek falen van het college: “U neemt de raad niet serieus.” Andere oppositie partijen uitten zich in vergelijkbare bewoordingen, maar de wethouder hield voet bij stuk.
In het stadhuis meldden diverse raadsleden dat de concept-woonvisie al bij de woningcorporaties ligt. ‘Waarom mogen zij hem wel hebben en wij niet?’, was de vraag.

‘Detail’
Vestering stelde dat het college al een jaar lang aan de woonvisie schrijft. Zij vroeg de wethouder de conceptversie onmiddellijk ter beschikking te stellen aan de raad, en als het niet anders kon, dan maar vertrouwelijk. Ook hier gaf de wethouder geen gehoor aan. “De onderhandelaars zijn er nog bezig en de woonvisie is belangrijk in die onderhandelingen”, herhaalde hij. Saillant ‘detail’ is dat komende donderdag waarschijnlijk het nieuwe college wordt gepresenteerd. Het lijkt erop dat de betrokken partijen de komende paar dagen dus nog aan de woonvisie moeten werken.

Waarheid?
Kees Ahles, fractievoorzitter van Leefbaar Almere, die ook één van de onderhandelaars is voor het nieuwe college, stelde dat de Woonvisie helemaal niet besproken werd in de onderhandelingen. Precies het tegenovergestelde van wat de wethouder zei. Het bleef onduidelijk wie van de twee de waarheid sprak. Wordt er nu wel door de beoogde coalitiepartijen onderhandeld over de woonvisie of niet? “Ik had hier nog op willen ingaan”, zei Erik Theunissen van de PvdA, maar de burgemeester hamerde toen de vergadering al af.”

WOB
Leonie Vestering diende uiteindelijk een motie in waarin het college werd opgeroepen de concept woonvisie vrijdag ter beschikking te stellen. Die werd met 25 tegen 19 stemmen verworpen.  Vestering zei na afloop van het debat dat haar niets anders restte dan een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) te doen. “Het is toch te gek voor woorden dat ik een WOB moet indienen op een stuk dat gewoon openbaar moet zijn? De woningzoekenden voor een sociale huurwoning in Almere staan na dit debat nog steeds in de kou.”

Artikel geplaatst op: 31 januari 2020 - 11:23

Gerelateerd

Delen