Kanttekening - Bijlmer 

Almeerders hunkeren naar betaalbare sociale woningen en daarom wil de gemeenteraad dat ook op het Floriadeterrein 30 procent van de woningen sociale huur wordt. Het bouwen van woningen in de sociale sector kost echter geld. Om de grondprijs toch rendabel te krijgen moeten er dus winstgevende woningen tegenover staan. 

De Bijlmer (Foto: Wikipedia)

Ambtenaren op het stadhuis hebben nu berekend dat de Floriadewijk dan 1400 woningen extra moet krijgen dan de oorspronkelijk geplande 600. Dat zijn er dus in totaal 2000. En dat krijgt de gemeente eigenlijk alleen maar voor elkaar door er hoogbouw te realiseren.

‘Dat wordt dus een tweede Bijlmer’, reageerde iemand uit de klankbordgroep die meedenkt over de invullen van de toekomstige wijk. Ook fractievoorzitter Hans Everhard van de SP komt met die vergelijking.

 

Begrijpelijk
Een begrijpelijke reactie. Want wat blijft er over van het oorspronkelijke groene, ecologische, duurzame karakter van de wijk? Zo blijken de luxe waterwoningen niet met winst verkocht te kunnen worden. Eén van de ambtenaren wierp de vraag op ‘Als het geen geld oplevert, betekent het dat dan dat je het ook niet moet doen?’

Postzegel

Het roept ook een tweede vraag op: is het per se noodzakelijk om die 30 procent sociale woningbouw op die ‘postzegel’ van het Floriadeterrein te proppen? Natuurlijk: de gemeenteraad wil dat er onder aan de streep een miljoen euro winst wordt gemaakt op de grond. Maar het moet toch ter compenstatie mogelijk zijn om 10 of 20 procent van dat aantal elders in Almere te realiseren? De stad die nota bene besteld is om de woningnood te verzachten....

Want een tweede Bijlmer? Alleen de vergelijking is al funest voor het imago van de wijk.

 

Marcel Beijer

Artikel geplaatst op: 12 december 2019 - 11:33

Gerelateerd

Delen