Burgemeesters boos over vertraging meldkamer

ALMERE – De burgemeesters van Hilversum en Almere uiten gepeperde kritiek op de Nationale Politie. Zij richten hun pijlen niet alleen op de forse vertraging bij de vorming en huisvesting van de nieuwe gemeenschappelijke Meldkamer Midden-Nederland, maar ook op het gebrek aan communicatie en afstemming. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

 

De burgemeesters schrijven dit namens de besturen van beide veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland (waarvan zij voorzitter zijn) aan korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. Uit de brief blijkt grote frustratie en de zorg over het ’slepende proces’ rond de vorming van een centrale meldkamer voor drie veiligheidsregio’s (Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht). Daarvoor zijn al in 2007 de eerste stappen gezet. In eerste instantie moest de gezamenlijke meldkamer bij de Stichtse Brug komen, daarna op Kamp Zeist en nu aan de Groest in Hilversum. De oplevering moet in 2025 plaatsvinden. In een brief aan korpschef Erik Akeerboom laten de burgemeesters Pieter Broertjes van Hilversum en Franc Weerwind van Almere weten dat dit allemaal veel te lang duurt. De drie veiligheidsregio’s wilden hun gezamenlijke meldkamer op zijn laatst in 2023 op poten hebben gezet. ’Het is voor ons onduidelijk en zonder solide toelichting ook niet uitlegbaar waarom het bouwproces vijf jaar moet duren’, stellen Broertjes en Weerwind in de brief. ’Wij leven al ruim twaalf jaar met het gegeven dat onze gemeenschappelijke meldkamers in toenemende mate kwetsbaar zijn.’ Dat de regio’s nog vijf jaar moeten wachten is ’onwenselijk’.

Artikel geplaatst op: 29 november 2019 - 09:41

Gerelateerd

Delen