Uitstromers bijstand kloppen vaak weer bij gemeente aan

Veertien procent van de mensen die vanuit de bijstand is uitgestroomd, meldt zich na een half jaar weer bij de gemeente. Na een jaar is dat percentage gestegen naar 20 procent. Na vijf jaar stabiliseert dat percentage zich op 35 procent. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek op basis van cijfers uit de Divosa Benchmark, waar Binnenlands Bestuur over bericht.


Ruim 60 procent van de herinstroom is eenmalig. Een kwart van de herinstroom tussen 2013-2017 trok twee keer opnieuw aan de bel bij de gemeente. De rest stroomt drie keer of vaker opnieuw in. Als het goed gaat met de economie is het aantal terugkerende uitstromers lager. Gaat het economisch slechter, dan stijgt het aantal.

Duurzamer
De uitstroom naar werk is de afgelopen jaren wel duurzamer geworden, zo blijkt verder uit de benchmarkgegevens van 2013 tot en met juni 2018. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van cijfers van 180 gemeenten. Jongeren tot 27 jaar hebben, zeker in de eerste twee jaar na uitstroom, de grootste kans op duurzame uitstroom. Vrouwen die uit de bijstand stromen, kloppen minder vaak opnieuw bij de gemeente aan dan mannen.
Divosa stelt dat gemeenten die herinstroom zo veel mogelijk willen beperken, er goed aan doen om vrij lang nazorg in te zetten. Het zou ook helpen als werkgevers vaker vaste contracten bieden.

Artikel geplaatst op: 27 november 2019 - 00:00

Gerelateerd

Delen