Provincie wil geld Eden Holland terug

ALMERE – De provincie gaat bekijken of de kosten van het haalbaarheidsonderzoek dat is betaald aan Eden Holland kan worden teruggevorderd. De gedeputeerde verklaarde dat nadat de partij 50 PLUS-partij hiertoe een motie had ingediend.

Artist impression: Eden Holland

Eden Holland wilde langs de A6, tegenover het Floriadeterrein, een ecologisch belevingspark beginnen. Van overheidswege werd 500.000 toegekend voor een haalbaarheidsonderzoek. Voorwaarde was dat Eden Holland een masterplan zou opleveren. Dat is nooit gebeurd, de organisatie heeft het masterplan ingetrokken.

Volgens de 50 PLUS-partij is het daarom gerechtvaardigd om een deel van de kosten terug te vorderen. Niet de volledige 500.000 kan worden teruggevorderd omdat 100.000 euro werd gereserveerd aan ambtelijke ondersteuning. Voor de resterende 400.000 euro zou dat wel gelden.
De provincie gaat nu uitzoeken of het terugvorderen juridisch haalbaar is. 50 PLUS heeft daarop de motie ingetrokken. “Dit is wel een duidelijk signaal dat een verstrekte ‘subsidie met voorwaarden’ ook verplichtingen met zich meebrengt”, zegt Marc van Rooij die namens de partij.

Artikel geplaatst op: 14 november 2019 - 09:18

Gerelateerd

Delen