'Geen UvA faculteit naar Almere als tegenprestatie studentencampus'

Door Tessa Beijnon
ALMERE-STAD – Een aantal fracties in de gemeenteraad wil een tegenprestatie van de UvA voor de geplande studentencampus in het Stationskwartier. Er wordt gedacht aan het verhuizen van een faculteit of opleiding van de UvA naar Almere en het toelaten van Almeerse studenten tot de studentenwoningen. 
Woordvoerder huisvestingsontwikkeling van de UvA, Hans den Boer: "Voor de bouw van studentenwoningen is de UvA bereid om naast internationale- en Amsterdamse studenten ook Almeerse studenten toe te laten tot de woningen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te investeren in studentenvoorzieningen, maar de UvA heeft geen plannen om een opleiding of faculteit naar Almere te halen." 

De studentencampus van de UvA wordt gebouwd binnen het Stationskwartier (Foto: visiedocument stationskwartier gemeente)

Het plan is dat Almere na de bouw van de studentencampus een bruisend studentencentrum zal worden met een groot aantal nieuwe studentenwoningen nabij het station. "De UvA hoopt op ongeveer 3000 woningen die zullen bijdragen aan de levendigheid van de stad. De diversiteit aan studenten zal de stad en regio verrijken.", stelt de woordvoerder. In eerste instantie was de studentencampus voornamelijk bedoeld voor de internationale studenten van de UvA, maar Windesheim Flevoland en Gemeente Almere hebben laten blijken dat Almeerse studenten ook aanspraak horen te maken op de woningen, aangezien zij ook moeite hebben met het vinden van een studentenwoning in Almere. De UvA staat er volgens Hans den Boer voor open. "Voor Almere streven wij uiteindelijk ook naar een studentencampus met een verscheidenheid aan studenten: nationale-, internationale- en ook Almeerse studenten.” 

 
Uitwijken

Volgens woordvoerder Hans den Boer is de UvA uitgeweken naar Almere voor studentenwoningen, aangezien het tekort van 9400 woningen in Metropool Regio Amsterdam (MRA) steeds groter wordt en er in Amsterdam bijna geen plek meer is voor nieuwe studentenwoningen. Met de groeiverwachtingen van de hogere onderwijsinstellingen in Amsterdam en het feit dat tijdelijke studentencomplexen in Amsterdam hun einddatum naderen, zal dit tekort nog verder gaan stijgen. "Het realiseren van 9.400 of meer wooneenheden binnen de Gemeente Amsterdam is niet realistisch. We kijken om die reden binnen de MRA naar verschillende mogelijkheden. Almere is daarbij een goed alternatief voor studentenwoningen voor UvA studenten, aangezien Almere qua reistijd overbrugbaar is.", stelt Hans den Boer. "De verbinding van het openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam zou nog iets beter kunnen zodat de studentenwoningen nog aantrekkelijker worden." De huurprijzen van de woningen zijn ook belangrijk voor de aantrekkelijkheid, maar die zijn nog niet bekend. Den Boer stelt hierover "De UvA streeft naar betaalbare studentenhuisvesting met een sociaal huurniveau."

 
Afspraken

"Het zal nog even duren tot alle stappen zijn gezet en de afspraken rond zijn, voordat er gebouwd kan worden in Almere. De verwachting is dat dit over 3 jaar zal gebeuren. Verder hoopt de UvA na de zomer het convenant met afspraken, tussen onderwijsinstellingen en Gemeente Almere, te kunnen tekenen.", maakt Den Boer duidelijk.

Artikel geplaatst op: 30 april 2019 - 13:02

Gerelateerd

Delen