Wethouder Loes Ypma (PvdA) reageert op artikelen Woningnood

'Het is mogelijk om sneller een woning te vinden dan 9,2 jaar'

Door Marcel Beijer

In Almere is woningnood. 18.000 Almeerders staan op de wachtlijst voor een huurwoning. De wachttijd bedraagt ruim negen jaar en studenten dreigen de stad te verlaten omdat er geen woonruimte voor hen is. Ook senioren die kleiner willen wonen hebben nauwelijks mogelijkheden. Wethouder Loes Ypma (PvdA) legt uit hoe de gemeente dit probleem wil aanpakken.

Wethouder Loes Ypma: "We prefereren kwaliteit boven kwantiteit. Ik heb liever structurele woningen dan containers die weer weggehaald worden." (Foto: Bart Buijs, Prospero)

 

Hoe ervaart u alle artikelen over de woningnood?


Wat wij zien is dat mensen heel graag in onze mooie groene, blauwe stad willen wonen, of blijven wonen. Dat vinden wij ook heel logisch. Er zit een hele druk op de woningen in Almere, maar eigenlijk heel Nederland. We zijn er heel lang vanuit gegaan dat er sprake was van een echte woningmarkt en dat die markt zich vanzelf wel herstelt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er wordt gewoon structureel te weinig gebouwd in Nederland. In Almere bouwen we wel, bouwen we flink zelfs. Maar we zien dat dat niet altijd matcht met wat mensen kunnen betalen. De vraag naar betaalbare woningen is het grootst, we hebben relatief minder vraag naar dure koopwoningen, die staan ook veel langer te koop dan goedkope koopwoningen.

Wat kan de gemeente eigenlijk doen?


Er zijn vier instrumenten waarmee we voldoende betaalbare woningen kunnen bewerkstelligen. Ten eerste wil deze coalitie in vier jaar tijd 2000 tot 2500 sociale huurwoningen bouwen. Dat is heel ambitieus. Bij het vorige college was dat de helft. Ten tweede hebben we onlangs goede prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Als derde punt is het belangrijk om vast te stellen voor welke doelgroepen we precies willen bouwen. Daar zijn we een Woonvisie voor aan het opstellen, samen met partners maar ook met de Almeerders zelf via de Stadsgesprekken. Tot slot is ook een eerlijke verdeling van de woningen een punt. Dat gaan we vastleggen in de Huisvestingsverordening die we in juni gaan bespreken.

En naast die vier punten ?

We werken ook nog aan transformatie van bijvoorbeeld kantoorpanden en stimuleren nieuwbouwprojecten. Want ook in de koopsector is te weinig aanbod in betaalbare woningen. De markt heeft dat niet voldoende opgepakt en dat zorgt voor druk op de sociale huurwoningen. Dus wij hebben als overheid erop gestuurd dat dat wel gaat gebeuren. Zoals in Europakwartier Oost (zie kader). Daar zit dan ook een anti-speculatiebeding op zodat de kopers hun woningen niet direct weer doorverkopen voor een hoge prijs. En we gaan startersleningen verstrekken. Kijk, als je afspraken maakt met woningcorporaties weet je dat de huurprijs laag blijft, in de vrije markt weet je dat niet. Dat geldt dus ook voor marktpartijen die kantoorpanden transformeren. Daar heb je als overheid de eerste 10 tot 15 jaar afspraken over gemaakt, daarna heb je er geen invloed meer op.

Wie krijgen er voorrang?


Het percentage vrijgekomen huurwoningen dat in 2018 werd verhuurd aan mensen in een noodsituatie, ex-delinquenten en statushouders, is voor het eerst in zeer lange tijd gedaald van 30 naar 26 procent. De Almeerder krijgt dus meer voorrang. Daarnaast maken we samen met het onderwijs een actieplan om het lerarentekort in Almere tegen te gaan. De woningcorporaties zijn met het idee gekomen om in een pilot uit te zoeken of er docenten zijn die hier graag willen komen werken als ze een woning kunnen krijgen. Deze pilot wordt nu verder uitgewerkt.

Daar was de VVD nogal boos over


In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat er een actieplan komt om docenten te huisvesten. De coalitie beseft namelijk dondersgoed dat het ontzettend moeilijk is om docenten naar de stad te krijgen. Amsterdam krijgt daar miljoenen euro’s voor, Almere niets. Nul. Toen de woningcorporaties aan mij vroegen of ze een pilotproject voor tien tot vijftien woningen mochten uitwerken heb ik dat dus omarmd. Laten we maar eens uitproberen of daardoor leerkrachten naar Almere willen komen. Of we er dan vervolgens beleid van maken is natuurlijk aan de gemeenteraad. Dat kan in de huisvestingsverordening.

Ik hoor vooral plannen voor de lange termijn. Er moet nú iets gebeuren. De wachtlijst is 9 jaar.


Dat is niet helemaal waar. Via heb aanbodmodel is de gemiddelde wachtlijst inderdaad 9,2 jaar. Gemiddeld dus, hè? Nieuwbouw is gewild, daar reageren veel meer mensen op. Bestaande bouw minder. De locatie is ook bepalend. Mensen zijn bereid te wachten tot hun persoonlijke woonwens vervuld kan worden. Daardoor loopt de wachttijd op. Maar wie absoluut een dak boven zijn hoofd wil hoeft echt geen 9 jaar te wachten. Zo wordt in Almere 30% van de woningen vergeven via het lotingmodel. Daarvoor bedraagt de gemiddelde wachtlijst maar 2,6 jaar. Iedereen heeft evenveel kans, maar Almeerders krijgen daarbij voorrang op niet-Almeerders.

Dan moet je wel mazzel hebben


Ja, dat is waar. Maar het is dus mogelijk om sneller een woning te hebben dan 9,2 jaar. En dat is dan geen nieuwbouwwoning, inderdaad. 55-plussers hebben ook een hogere slaagkans. Die staan vaak al langer ingeschreven, maar sommige woningen labelen we ook specifiek voor deze doelgroep. De meest populaire woning kreeg ruim 1840 reacties, gemiddeld zijn dat er 354.

Dan ben je nog steeds kansloos, natuurlijk. Wat kan de gemeente nog meer doen?


We hebben die vier instrumenten waar we op kunnen sturen, meer niet eigenlijk. Tenzij de gemeenteraad akkoord gaat met veel minder grondopbrengst. Want grond brengt minder op als er sociale huurwoningen op worden gebouwd. Die opdracht heb ik nog niet gekregen. Het is kiezen of delen.

Vraagt het ondertussen geen speciale aandacht? Ex-gedeputeerde Bert Gijsberts stelde voor om met spoed een tweedaagse conferentie te houden om dit probleem acuut op te pakken.


Bert Gijsberts is van de VVD en kwam een week voor de verkiezingen met zijn voorstel. Dan krab ik me echt wel een beetje achter de oren, hoor. Als er één partij is die over de grondprijs voor sociale huur een andere afweging maakt dan ik, dan is het de VVD wel. Wij hebben als PvdA keihard moeten strijden om dit coalitieakkoord die 2000 tot 2500 sociale huurwoningen erdoor te krijgen. Daar hebben we flink wat andere dingen voor in moeten leveren.


Maar met die achterdocht staat partijpolitiek een oplossing in de weg.


Nee, hoor. Ik heb dat idee van Bert Gijsberts direct voorgelegd aan de gemeenteraad. Want hij heeft natuurlijk gelijk dat de boel vlot getrokken moet worden. Maar er was geen meerderheid voor te vinden. Alleen de Partij voor de Dieren was voor. Dan is het klaar. Maar ik ga wel door met die stadsgesprekken. Die staan op de agenda voor 14, 15 en 21 mei en in juni doe ik dat nog een keer, ook online. Die gaan puur over wonen.

Studenten lopen de stad uit. Kunnen we morgen niet ergens van die spaceboxen plaatsen?


We prefereren kwaliteit boven kwantiteit. Ik heb liever structurele woningen dan containers die weer weggehaald worden.

Wat maakt dat uit? De commotie is groot.


De UvA staat nu voor de deur met de vraag of we in Almere een campus willen bouwen voor hun internationale studenten. Natuurlijk, die hadden we hier zelfs gisteren al willen hebben. Maar we willen daar ook ruimte creëren voor Almeerse studenten. Daar praten we nu over, dat is een spel. We zijn ook in gesprek met de stichting Duwo om hier honderden studentenwoningen te bouwen. Maar geen containers.

Over wat voor termijn praat u dan?


Het kan best snel. Je moet alleen grond hebben en een ontwikkelaar vinden die wil bouwen. Het heeft hoge prioriteit.

Dat duurt een hele poos…


Ik zou willen dat ik kon zeggen dat er een heleboel speelt maar ik kan dat nieuws nog niet brengen. Het heeft een hoge prioriteit.

Maar u bent er dus mee bezig? Communiceer dat dan.


Dat weet iedereen toch wel?

Nee, echt niet


Nou, bij deze: we zijn er hartstikke hard mee bezig. Ik heb met verschillende grote partijen al gesprekken gevoerd, zoals met Duwo, maar ook aan de Alliantie, Goede Stede en Ymere gevraagd met een goed bod te komen voor betaalbare woningen, juist ook voor starters, voor ouderen en studenten en voor mensen die uitstromen uit de zorg. Het gaat echt om heel veel studentenwoningen.

IN KADER

Transformatieprojecten


Muziekwijk – strook kantoren Louis Armstrongweg (korte termijn)
Haven – kantoren Ambachtsmark, De Paal en De Steiger (langere termijn)

Betaalbare nieuwbouwprojecten


Waterwijk - Leeghwaterhof 56 appartementen voor senioren
Buiten - De Molenwiek: 76 appartementen voor starters en ouderen (oplevering 2020) met een huurprijs tot 600 euro.
Poort – Europakwartier Oost: 110 kleine koopwoningen tot 160.000 euro en nog een onbekend aantal woningen tot 200.000 euro.

Sociale huur 2018


- 718 sociale huurwoningen opgeleverd
- Dat is een record
- 20% van is goedkoper dan 417 euro
- Op dit moment nog 356 in aanbouw.
- Via Woningnet werden 1700 sociale huurwoningen verhuurd.

Artikel geplaatst op: 15 april 2019 - 10:19

Gerelateerd

Delen