Opinie: wonen (of niet) in Almere

Al jaren wordt de Almeerders voorgehouden dat de woningnood nu toch echt wordt aangepakt. Jaarlijks klinkt het: ‘we hebben flink bijgebouwd’. De werkelijkheid is echter een stuk weerbarstiger, want elk jaar loopt de wachttijd voor goedkope en betaalbare sociale huurwoningen met rasse schreden op. Op dit moment staat de teller al op ruim negen jaar wachten.

(Foto: aangeleverd)


Alle lapmiddelen ten spijt, denk bijvoorbeeld aan (brandgevaarlijke) containerwoningen, omgebouwde kantoorpanden en het huisvesten van meerdere mensen in een woning: het blijft dweilen met de kraan open. Telkens klinkt weer de roep om meer goedkope en betaalbare sociale huurwoningen te realiseren. Helaas blijft dit verzoek steeds aan dovemansoren gericht. Als reactie vanuit het College en de Raad volgt dan steevast;
1. We willen eerst bepalen wat voor stad wij wensen te zijn;
2. Er is een groot gebrek aan woningen met een middenhuur;
3. We schrijven nog een rapport of laten nog een onderzoek verrichten (die dan ook weer trouw in de onderste la belanden).
Mijn reactie hierop is:
1. We weten al wat voor stad we willen zijn: we willen dat beginnende leraren, politieagenten, zorgmedewerkers, senioren, studenten en net afgestudeerden zich hier kunnen vestigen;
2. Nee, hieraan is geen groot gebrek. En als ouderen zich in een goedkope of betaalbare sociale huurwoningen in hun eigen wijk kunnen vestigen, komen er weer eengezinswoningen in deze categorie vrij;
3. Genoeg rapporten en onderzoeken, want deze hebben reeds allemaal uitgewezen waar het echt knelt; namelijk in de sector goedkope en betaalbare sociale huurwoningen.
De gemeente dient dus op korte termijn meer grond ter beschikking te stellen voor de bouw van dergelijke woningen en goede afspraken te maken met corporaties. Elke mogelijkheid om voor de bovengenoemde groepen een plek in Almere te kunnen bieden dient te worden aangegrepen, zelfs de overweging om een gemeentelijk woningbedrijf op te richten. En nu hoor ik alweer een hoop gesputter, want 'wat kost dat allemaal wel niet?'
Maar wat kost het onze gemeente als we niet de mensen, die we hard nodig hebben, kunnen huisvesten, als onze instellingen verstopt raken en verwarde mensen op straat komen, als mensen in de armoe gedreven worden door te hoge huren en aan moeten kloppen voor gemeentelijke financiële ondersteuning?
We kunnen het ook van een andere kant bekijken en stellen dat dit een goede investering is voor onze gemeente, de rente op leningen is waanzinnig laag en zoals men in een andere gemeente stelde: 'eigen woningbezit zijn kroonjuwelen, een bruidsschat voor de toekomst'.
Het is nu namelijk tijd om echt iets te DOEN.

Ans DeSumma-Kreelekamp

Ans DeSumma-Kreelekamp is voormalig fractievoorzitter van de SP Almere.

Artikel geplaatst op: 09 april 2019 - 09:06

Gerelateerd

Delen