Gemeente: Ligplaatsen zijn verantwoording van Philippe van Thiel

Door Robert Mienstra

 

ALMERE – De ligplaatshouders van Haddock Watersport stelden afgelopen dinsdag dat na 30 april de gemeente hun aanspreekpersoon is voor het oplossen van het ligplaatsprobleem in de jachthaven. De boten moeten 1 mei weg zijn, omdat hun huurcontract door Haddock is opgezegd. De jachthaven maakt plaats voor de Floriade. De gemeente heeft een andere visie op het probleem en stelt Philippe van Thiel van Haddock verantwoordelijk.

 

(Foto: archief Almere DEZE WEEK)

De woordvoerder van wethouder Loes Ypma meldt desgevraagd dat Philippe van Thiel de haven leeg en de gebouwen bezemschoon moet opleveren. ‘De booteigenaren hebben een huurovereenkomst met Van Thiel en die heeft met een brief aan de afzonderlijke booteigenaren de huurovereenkomsten opgezegd en dat houdt in dat de booteigenaren richting Van Thiel verplicht zijn uiterlijk per 1 mei aanstaande de ligplaats leeg te hebben’. 


Oplossing

Op de vraag of de gemeente al een oplossing voor de booteigenaren heeft is het antwoord van de wethouder duidelijk: ‘De vraag is of Van Thiél een oplossing heeft. Wij hebben immers niet de verplichting leeg op te leveren. Hij kan met de gemeente daarover in overleg gaan als het hem niet lukt en daaraan eventueel consequenties verbinden. Op zijn verzoek zijn we bereid te kijken naar mogelijkheden elders, maar het initiatief ligt bij Van Thiel.'

Startnotitie jachthaven

Tijdens de vergadering van ligplaatshouders rees het vermoeden dat de werkzaamheden van Amvest snel op het Haddockterrein zouden gaan beginnen. Volgens de wethouder is dat nog niet bekend. ‘Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een startnotitie gemaakt. Afhankelijk van welk scenario de gemeenteraad kiest, zal er wel of niet een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zijn, en duidelijk worden wat er met de bestaande gebouwen zal gaan gebeuren. De grond is van de gemeente. Ook de gebouwen zijn per 1 mei van de gemeente. Aan de hand van nader overleg met onder andere de gemeenteraad – de bespreking scenario’s startnotitie - moet blijken in hoeverre een bestemmingsplanaanpassing noodzakelijk is.’   

Over wat er na 30 april met de gebouwen gaat gebeuren is volgens de wethouder nog niets bekend. ‘Er wordt inderdaad nagedacht of en hoe we de gebouwen tijdelijk kunnen gebruiken.’ De ligplaatshouders vermoeden dat de Floriade BV. er in zal trekken.

 

Artikel geplaatst op: 28 februari 2019 - 12:57

Gerelateerd

Delen