Ligplaatshouders Haddock strijdbaar

'Waarom reageert de gemeente nauwelijks op onze verzoeken?'

Door Robert Mienstra

ALMERE – “Over acht weken moet mijn boot hier weg zijn. Waar moet ik naar toe?”, vroeg een ligplaatshouder van Haddock Watersport zich dinsdagavond vertwijfeld af. Tijdens een massaal bezochte vergadering bogen de botenbezitters zich over de vraag wat er met hun 350 boten moet gebeuren nu de ligplaatshuur bij Haddock is opgezegd. “De gemeente komt vooralsnog niet met een oplossing”, stelde een woordvoerder van de ligplaatshouders.

Ligplaatshouders Haddock: :"wat moet er met onze boten gebeuren?"(Foto: Almere DEZE WEEK)


“We hebben drie brieven geschreven aan de gemeente”, meldde de woordvoerder. “Het enige antwoord dat we kregen van de gemeente is dat eigenaar Philippe van Thiel van Haddock verantwoordelijk is voor de boten. Wij zijn een andere mening toegedaan. Philippe heeft de huur per 30 april opgezegd omdat hij hier van de gemeente weg moet. Vanaf dat moment is hij dus voor ons geen partij meer en hebben we met de gemeente te doen, de jachthaven is dan niet meer door hem gehuurd, en eigendom van de gemeente.”
De voorzitter lijkt daarin gesteund te worden door de overeenkomst die Haddock met de gemeente heeft gesloten. Daarin staat dat ‘de huur van de jachthaven per 1 mei eindigt en Haddock zal zorgen voor de opzegging van de huurovereenkomsten ter zake van de botenligplaatsen. Het gehuurde wordt opgeleverd in de staat waarop het zich op 1 mei 2019 bevindt.’

Overleg


De ligplaatshouders willen nog steeds in overleg met de gemeente. “Dat zal hopelijk meer opleveren dan een strijd met ze aan gaan”, zei een van hen. De vergadering was het daar mee eens, maar vond de resterende tijd van zeven weken voor een oplossing erg kort. Een flink aantal botenbezitters gaf aan – als er geen oplossing - gewoon te blijven liggen in de haven, ook na 1 mei, ondanks het feit dat de gemeente heeft aangegeven na die datum op de ligplaatsen te gaan handhaven. “Ik heb een boot van 12 meter”, riep een van hen, “gemeente succes met takelen.” Anderen voelden er wel voor om in uiterste nood te haven te gaan kraken, maar hopen wel dat dat niet nodig zal zijn.

PVV


De ligplaatshouders hadden de Almeerse politiek uitgenodigd voor de vergadering. De enige partij die aanwezig was, was de PVV. “Wij gaan dit agenderen op de Politiek Markt zegde fractievoorzitter Toon van Dijk de ligplaatshouders toe “Ons voorstel aan de gemeente zal zijn de boten te gedogen totdat er een naadloze overgang is naar een tijdelijke haven.” Dit kwam hem op een daverend applaus te staan.

De gemeente was nog niet in staat te reageren.

Artikel geplaatst op: 27 februari 2019 - 13:04

Gerelateerd

Delen