Geen duidelijkheid over gemeentelijke ruzie met Floriade BV

Door Marcel Beijer
ALMERE – Waarom stapte vorig jaar de Raad van Commissarissen (RvC) van de Floriade BV op en waarom doet het College (Burgemeester en Wethouders) daar zo geheimzinnig over? Daarover sprak de gemeenteraad donderdagavond. Niemand wist precies waar het over ging, maar het kostte wethouder Jaap Lodders (VVD) bijna zijn kop.

Jaap Lodders (Foto: Prospero/Bart Buijs)


Het gaat om een aantal geheime documenten die duidelijk maken waarom de RvC van de Floriade BV vorig jaar opstapte. Uit die geheime documenten zou blijken dat de RvC grote bezwaren had dat Amvest al voor de wereldtuinbouwtentoonstelling heel veel huizen wil bouwen op het terrein. Maar dat ontkent het College. Die beroept zich op de officiële brief van de RvC waarin staat dat er ‘een verschil van inzicht’ met de gemeente is ontstaan. Volgens de oppositie staat in de geheime stukken zonneklaar dat het college belangrijke informatie voor de raad heeft achtergehouden. Dat is een politieke doodzonde. De gemeenteraad is immers het hoogste orgaan binnen de gemeente.

Probleem


Probleem is dat alleen de gemeenteraadsleden inzage in die geheime documenten hebben gekregen en verder niemand. Dus ook de aanwezigen op de publieke tribune niet. Het is voor de neutrale bezoeker dus onmogelijk om te achterhalen wie de waarheid spreekt.
Wethouder Jaap Lodders (VVD) kreeg donderdag de vraag gesteld of het college inderdaad al eerder op de hoogte was dat de RvC wilde opstappen uit onvrede met Amvest en of het college de tekst van de officiële brief wellicht had ingefluisterd bij de RvC. Aanvankelijk ontkende Lodders dat in alle toonaarden. Later op de avond gaf hij schoorvoetend toe dat er ‘enkele suggesties waren aangedragen’ om de publicitaire schade voor de Floriade zo laag mogelijk te houden. Hij bood daar zijn excuses voor aan en gaf ook toe dat hij ‘met de kennis van nu’ de raad eerder had moeten informeren over de grote onvrede bij de RvC.

Motie van wantrouwen


De oppositie kwam daarop met een motie van wantrouwen tegen Lodders, maar die werd – zoals altijd - niet door de coalitiepartijen gesteund. Alleen PvdA-raadslid Hassan Buyatui stemde niet met zijn fractie mee.
Daarmee lijkt de zoveelste Floriade-storm weer overgewaaid. “Maar er komt een dag dat de geheime documenten openbaar worden gemaakt”, sprak oppositieleider Toon van Dijk (PVV) dreigend. “Dan zal ook duidelijk worden dat het College ons niet de waarheid heeft verteld.”

Artikel geplaatst op: 08 februari 2019 - 09:28

Gerelateerd

Delen