PVV: College hield informatie Floriade achter 

Door Marcel Beijer en Robert Mienstra
ALMERE – De bezwaren die de opgestapte Raad van Commissarissen (RvC) van de Floriade BV had, zijn door het college weggehouden van de gemeenteraad. Dat concludeert de PVV naar aanleiding van de correspondentie tussen de BV en de gemeente, die voor raadsleden openbaar zijn gemaakt. Het niet-informeren van de raad (het hoogste orgaan binnen de gemeente) is een politieke doodzonde.

In oktober werd er een fel debat in de raad gevoerd omdat het college de notulen van de RvC niet wilde opvragen. Daardoor kon de raad haar controlerende taak niet uitvoeren en ook niet vast stellen om welke reden de RvC was opgestapt. Inmiddels zijn niet de notulen, maar is wel correspondentie tussen de gemeente en de Floriade BV openbaar gemaakt. Ze zijn echter uitsluitend door raadsleden in te zien – dus niet voor bewoners en deze krant.


Debat
De vrijgegeven correspondentie is voor de PVV nu aanleiding om donderdag een debat aan te vragen. Volgens de partij wordt daaruit duidelijk dat de Floriade BV grote bezwaren had tegen de bouw van woningen op het Floriadeterrein. Er werd gevreesd voor negatieve invloed op de bezoekersaantallen bij het evenement. Ook zou door de RvC zijn gewezen op het risico om met Amvest in zee te gaan. De PVV stelt dat de gunning van de gebiedsontwikkeling aan Amvest tot stand gekomen is zonder enige inbreng van de BV.
‘De documenten geven in de ogen van de PVV een duidelijk beeld van de verhoudingen tussen het college en de Floriade BV. 'Dat die verhouding niet goed was wordt pijnlijk duidelijk (…) Uiteindelijk heeft de Floriade BV Amvest als samenwerkingspartner resoluut afgewezen. Dit was de directe aanleiding voor het aftreden van de RvC. Niet “een koerswijziging ten opzichte van haar oorspronkelijke toezichthoudende opdracht”,  zoals wethouder Lodders op 18 oktober beweerde. De PVV stelt nu dat die zaken anders lagen dan het college destijds aan de raad meldde. 

College bewust onvolledig
Volgens de partij zijn alle bezwaren van de BV en de RvC door het college weggehouden van de raad, die daardoor haar controlerende taak niet kon uitvoeren. ‘Tegenspraak van de raad wordt niet op prijs gesteld, zoals ook tegenspraak vanuit de BV niet op prijs werd gesteld', aldus de PVV. 'De BV en de RvC zijn weggezet als onwetend, ouderwets en hun kritiek is van tafel geveegd zonder ook maar de raad te hebben bereikt. Uit de documenten is duidelijk te lezen dat het college bewust onvolledig is  geweest in de informatie die zij aan de raad heeft verstrekt. En ze maken pijnlijk zichtbaar dat een kritische houding niet acceptabel was en is in dit project. De PVV fractie heeft behoefte hierover plenair met de raad te kunnen spreken.'

Dat gebeurt komende donderdagavond om 21.30 uur op de Politieke Markt in het stadhuis.

Artikel geplaatst op: 05 februari 2019 - 14:34

Gerelateerd

Delen