Culturele ambities van Almere onderwerp van gesprek tijdens Cultuurdebat

Door Petra Onderwater

ALMERE –  Cultuur moet voor alle Almeerders toegankelijk zijn, maar cultuur op topniveau is ook belangrijk. Er moet ruimte zijn voor nieuwe dingen, maar we moeten ook versterken wat we al hebben en de culturele infrastructuur verbeteren. Dit waren enkele punten die dinsdagavond naar voren kwamen tijdens het Cultuurdebat in de grote zaal van de Almeerse schouwburg (KAF).

Wethouder Hilde van Garderen gaf een toelichting op de culturele ambities. (Foto: Almere DEZE WEEK)

 

Cultuur in beweging, Cultuur dichtbij en Cultuur aan de top zijn de drie thema’s die de basis vormen van het Cultuurplan 2019-2024 dat in de maak is. “De afgelopen maanden hebben we tijdens Stadsgesprekken en Cultuurtafels gesproken met inwoners en mensen uit de cultuursector. Op basis hiervan hebben we een aantal ambities geformuleerd en we willen graag horen of deze aansluiten bij de ambities in de zaal”, sprak cultuurwethouder Hilde van Garderen. De lijst met ambities is lang. Van een cultuurhuis in elk stadsdeel, meer cultuur in de openbare ruimte, cultuureducatie voor elk kind, meerjarige subsidieafspraken, ruimte voor nieuwe initiatieven, doorontwikkeling van Almeerse makers en talenten, een museum, het leggen van verbindingen binnen, maar ook buiten Almere en nog veel meer. Er moeten keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. De aanwezigen in de zaal kregen alle ruimte om hun zegje te doen tijdens de groepsgesprekken.

Meer ruimte

Meerdere cultuurmakers gaven aan tegenwerking van de gemeente te ervaren door ‘rare’ regelgeving, het afwijzen van subsidieaanvragen of het niet verlenen van benodigde vergunningen. “Waarom wordt het ons soms zo moeilijk gemaakt? Geef wat meer ruimte, zodat mooie initiatieven hierdoor niet de das om wordt gedaan!”

Meer ruimte wordt ook letterlijk gevraagd. Er is behoefte aan betaalbare locaties voor repetities of uitvoeringen, bijvoorbeeld in de vorm van cultuurcentra in alle stadsdelen. “Maar er zijn ook veel multifunctionele schoolgebouwen die ’s avonds leeg staan”, gaf iemand aan. Verder werd benadrukt hoe belangrijk het is dat kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met cultuur. De jeugd blijkt namelijk lastig te bereiken. Door stichting Collage en de doorlopende leerlijn Kunst Is Dichterbij dan je Denkt (KIDD) wordt hier op scholen al veel aan gedaan. “Maar voor een museumbezoek moeten kinderen vervolgens naar andere steden, want Almere heeft op dat vlak bedroevend weinig te bieden”, merkten meerdere aanwezigen op. Een van de ambities is dan ook het realiseren van een groots museum voor multimediale en grootschalige kunstwerken. “Maar creëer daaromheen ook een breder cultureel klimaat, bijvoorbeeld door middel van een aantal kleinschalige musea of galeries,” was het advies vanuit de zaal.  

Zichtbaarheid

Er gebeurt heel veel op cultureel gebied, maar hoe laat je dat de inwoners weten? Op deze avond bleek dat cultuurmakers zelf soms ook niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan en elkaars initiatieven. Er werd gewezen op online platforms als ‘Makers van Almere’, ‘Uit in Almere’ en Facebookgroepen die kunnen helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid. Ook Cultuurfonds Almere benadrukte dat zij er niet alleen zijn voor subsidieaanvragen, maar ook voor het maken van verbindingen. “Als wij nu één voor één zouden opstaan om te vertellen wat wij te bieden hebben en wat wij zoeken, dan weet ik zeker dat heel veel mensen blij de zaal verlaten”, stelde een van de aanwezigen voor. Meteen werd de proef op de som genomen en boden verschillende cultuurmakers elkaar hun hulp, expertise en diensten aan.

Keuzes

“Dit is hoe het werkt. Wacht niet op de gemeente, maar zoek elkaar op en ga mooie dingen doen”, adviseerde Paul van Oort, een van de gespreksleiders, ter afsluiting van de avond. Van Garderen beaamde dit. “Wij hebben als Almere slechts een faciliterende rol, maar waar wij kunnen helpen doen wij dat graag.” De wethouder beloofde alle opmerkingen mee te nemen bij het opstellen van het Cultuurplan. Aan haar en haar beleidsmedewerkers de uitdaging om alle ambities binnen het financieel kader te laten passen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld. Een financieel overzicht, waar door aanwezigen om werd gevraagd, kon op dit moment nog niet worden gegeven. Het Cultuurplan wordt naar verwachting eind maart voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel geplaatst op: 23 januari 2019 - 11:42

Gerelateerd

Delen