Artikel 1 uit Grondwet wordt zichtbaar op stadhuis

Door Marcel Beijer
ALMERE - Artikel 1 uit de Grondwet wordt binnenkort duidelijk zichtbaar te lezen bij de hoofdingang van het stadhuis. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten.


De uiting was een wens van de SP. De partij noemt het belangrijk dat iedereen voor de wet gelijk is en dat discriminatie verboden is. Op welke manier de tekst van het artikel te zien zal zijn bij de entree van het stadhuis wordt later besloten.
De raad ging bepaald niet unaniem akkoord met het voorstel van de SP. Met name de PVV wilde de stemming over het SP-voorstel uitstellen, om gezamenlijk tot een uitgebreider nieuw voorstel te komen waarbij artikel 7 uit de Grondwet wordt meegenomen in de tekst. Artikel 7 stelt dat vrijheid van meningsuiting een grondrecht is.
De raad wimpelde het verzoek van de PVV met een nipte meerderheid (22-21) af. Vervolgens werd het voorstel van de SP ook met slechts één stem verschil goedgekeurd. Het leidde bij de SP-fractie tot een juichkreet, waar de gezichten van de PVV-fractie op onweer stonden.

Artikel 1


De volledige tekst van artikel 1 luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel geplaatst op: 21 december 2018 - 14:51

Gerelateerd

Delen