Raad enthousiast over ontwikkeling Stationskwartier

Door Marcel Beijer
STAD CENTRUM – De gemeenteraad is blij met de visie die is neergelegd voor de aanpak van het Stationskwartier, inclusief de Wisselweg en een deel van bedrijventerrein Randstad. Wel wil de raad een duidelijkere financiële onderbouwing zien.

artist impression: aangeleverd


Zoals bekend wil de gemeente het gebied rond het station Almere Centrum aanpakken. Het noordelijke deel (bij het WTC) moet veel meer geïntegreerd worden met het bestaande deel en ook moeten er 2500 woningen gerealiseerd worden, vooral voor kleine huishoudens, zoals jongeren.
“We zijn heel positief over de visie die is neergelegd”, verwoordde Jessica Kips (GroenLinks) de mening van de raadsleden. “Want het zijn al jarenlang verweesde gebieden."

Financiële onderbouwing


Veel partijen vroegen wethouder Maaike Veeningen naar de financiële onderbouwing van de 50 miljoen euro die de metamorfose van de gebieden moet gaan kosten. “Maar dat is in het meest ambitieuze geval”, zei Veeningen. “Hoe en of de markt volledig meegaat in die ambitieuze plannen is nog niet te zeggen. In ieder geval draaien de vastgoedeigenaren van de panden op bedrijventerrein Randstad en aan de Wisselweg zelf op voor de kosten op hun grond. De gemeente draagt bij aan de kosten in de openbare ruimte.”
Uit het Fonds Verstedelijking is 25 miljoen euro beschikbaar, aldus Veeningen, en ProRail/NS draagt 10 miljoen euro bij. “Dan ben je er al bijna”, stelde de wethouder. “Maar daarnaast wordt nog aangeklopt bij het Rijk voor een bijdrage."

Zorgen


De raadsleden droegen de wethouder op om te zorgen voor een goede woningmix. Dus niet alleen woningen voor studenten en jongeren, maar ook voor ouderen die klein willen wonen.
Verder waren er zorgen of er wel voldoende detailhandelaren geïnteresseerd zijn om zich in ‘de plinten’ van de toekomstige panden te vestigen, over de toename van het aantal vierkante meters kantoorruimte en over de maximale bouwhoogte die misschien wel 80 meter kan worden.
Tenslotte waren er ook zorgen om de verkeerssituatie Waddendreef/Spoordreef. Omdat de Wisselweg bij de revitalisatie wordt betrokken, komt er van die kant een nieuwe verkeersstroom richting het centrum. Jimmy van der Vliet (VVD) kwam daarbij met een opmerkelijk voorstel: de Spoordreef verleggen naar de Wisselweg. De wethouder ging niet op die suggestie in.

Artikel geplaatst op: 21 december 2018 - 09:59

Gerelateerd

Delen