Van presidium mocht raadslid Benard (ChristenUnie) blijven

Door Robert Mienstra
ALMERE – Het onverwachte vertrek van fractievoorzitter Marcel Benard uit de gemeenteraad was onnodig. Het dagelijks bestuur van de raad (presidium) oordeelde dat de voorman van ChristenUnie gewoon in functie had kunnen blijven. Dat blijkt uit een vertrouwelijk memo van het presidium aan de fractievoorzitters.

v.l.n.r. Marcel Benard (ChristenUnie/Lysias), Hans van Dijk (ChristenUnie/makelaar) en Hassan Buyatui (PvdA/leraar) (Foto: Bart Buijs, Prospero)


Met een emotioneel betoog kondigde Benard 7 juni zijn vertrek als raadslid aan. Hij vond dat hij deze stap moest doen om te voorkomen dat er belangenverstrengeling zou ontstaan tussen zijn werk bij Lysias, een bureau dat overheden adviseert, en zijn werk als raadslid: “Mijn conclusie is op basis van gesprekken dat ik niet volledig kan voorkomen dat indruk kan ontstaan dat belangen elkaar kruisen’, aldus Benard. “Ik heb daarom besloten om afscheid te nemen als raadslid van de gemeente Almere.”

Niet de minste


De projecten waar het bureau van Lysias van Benard mee werkte waren niet de minste. Het waren adviesopdrachten voor de ontwikkeling van het stationsgebied Almere Centrum, de verkenning campusontwikkeling, de doorlichting van organisatie onderdelen en er was een offerte voor de doorontwikkeling van gebiedsgericht werken. Benard heeft over de kwestie van belangenverstrengeling uitgebreid met het presidium van de raad gesproken. Hij meldde dat hij op zijn werk intern alles had dichtgetimmerd en vanuit Lysias niet meer met Almeerse projecten in aanraking zou komen.

Vertrouwelijke memo


Het presidium adviseerde in een vertrouwelijke memo aan de raad in te stemmen met de voorzorgs- en beheersmaatregelen die Benard en Lysias getroffen hadden. Hij mocht – blijkt uit de memo – raadslid blijven. Desondanks besloot Benard op te stappen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
“Er zijn andere krachten dan het presidium in het stadhuis die de discussie wilden aanzwengelen”, zegt Benard in een reactie. “Als die discussie toch gevoerd was, was dat schadelijk geweest voor het aanzien van het raadslidmaatschap. Dat was de reden voor mijn opstappen.”

Geloofsbrieven


Het presidium meldt in de memo dat het wenselijk was geweest dat bij het beoordelen van de geloofsbrieven ten behoeve van het raadlidmaatschap van Benard was doorgevraagd in deze kwestie en niet pas op het moment dat Benard het presidium informeerde over lopende opdrachten. Het presidium belooft beterschap in de memo aan de fractievoorzitters zodat reeds voor benoeming van raadsleden passende beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. Daarmee aangevend dat de geloofsbrieven van Benard wellicht onvolledig waren of niet goed gecontroleerd.

In KADER
Twee petten
Het aftreden van raadslid Marcel Benard werpt de vraag op in hoeverre dubbele petten raadsleden onafhankelijk maakt. Bijvoorbeeld: Mag een Almeers raadslid, die ook makelaar is, meestemmen als er in de raad over de woningmarkt wordt gesproken? Mag hij de geheime stukken inzien die over bouwprojecten gaan? Heeft hij dan geen voorkennis? Een voorbeeld: Jan Lems, raadslid van D66, verliet eens de raadzaal toen het onderwerp Jeugdzorg ter sprake kwam. Lems heeft namelijk een functie bij Vitree/Triade. Asjen van Dijk (Ex-Fractie Van Dijk) verliet ook de zaal toen het ging over de lokale omroepen. Hij is verbonden aan één van deze omroepen. En een aantal raadsleden stemde niet mee over de kleurbepaling van de Regenboogbuurt omdat ze er zelf woonden.

Artikel geplaatst op: 07 augustus 2018 - 12:08

Gerelateerd

Delen