'Almeerders niet gelukkig en niet gezond'

ALMERE – Almeerders voelen zich niet echt gelukkig en ook voelt maar 50 tot 70 procent van de Almeerse bevolking zich gezond. In andere grotere steden ligt dat percentage tegen de 90 procent.
Deze, en tal van andere gegevens, kregen de raadsleden donderdag voorgeschoteld om hen te informeren over trends die van invloed zullen zijn op Almere, trends waaruit de politiek nieuwe beleidsthema’s kan halen voor de toekomst.

Ondanks de festivals is het voorzieningenniveau van kunst en cultuur te laag in Almere. (Foto: archief Almere DEZE WEEK)


Zo stelde Gerhard Dekker, hoofd onderzoek en statistiek bij de gemeente dat 'het aantal jongeren in de stad kan gaan dalen, ondanks de groei van Almere'. Ondanks de slechte cijfers met betrekking tot geluk en gezondheid, gaan toch maar weinig Almeerders naar de huisarts met klachten. “De Almeerders maken sowieso gemiddeld minder gebruik van faciliteiten vergeleken met bewoners van andere steden”, zegt Dekker.
Voor de economie had hij goed nieuws: "Uit onderzoek blijkt dat de Flevolandse economie de sterkste kan worden van Nederland, met name omdat er in de provincie zo veel arbeidskrachten beschikbaar zijn."

Bereikbaarheid


Gerard Marlet, directeur van de Atlas voor Gemeenten, liet zien dat Almere op afstand de grootste groeigemeente van Nederland is. Toch scoort Almere heel laag als het gaat om woonaantrekkelijkheid, liet hij weten. Almere staat op de derde plaats van onderen na Vlaardingen en Spijkenisse. “De werkgelegenheid scoort in deze stad onder het gemiddelde, zelfs onder die van niet-stedelijke gebieden. Maar Almere ligt geografisch gunstig omdat er veel banen in de regio op korte afstand liggen. Almeerders zijn bereid om daar voor te reizen. Maar de daadwerkelijke bereikbaarheid van die banen ligt, met name door de files, weer onder het gemiddelde.”

Voorzieningen


Het voorzieningenniveau in de stad ligt, volgens Marlet, ver onder het gemiddelde van andere steden. Met name kunst en cultuur scoort slecht in de stad. “Daarbij is de bereidheid van Almeerders om te reizen voor kunst- en cultuuraanbod laag, dat in tegenstelling tot de bereidheid om te reizen voor werk.”
Juist het ontberen van voorzieningen is voor veel mensen reden om niet in Almere te gaan wonen. “Er is te weinig aanbod, te weinig diversiteit waardoor niet-Almeerders de stad links laten liggen.”
Daarbij speelt het gevoel van onveiligheid in de stad een grote rol. Almere scoort bovengemiddeld als het gaat om overlast en onveiligheid in de woonomgeving. “Landelijk gezien zal de onveiligheid in nieuwere wijken toenemen”, stelt Marlet. “En dat is voor een nieuwe stad als Almere een groot risico.”
De grote vraag voor Marlet was of Almere bij de niet stedelijke gebieden hoort of juist bij de steden. “Eigenlijk is Almere vlees noch vis. Is het een newtown met rust, groen, ruimte en veiligheid, of is het een zelfstandige stad met goede voorzieningen? Het is cruciaal om daar een keus in te maken”, hield hij de raadsleden voor. “Als Almere kiest voor het newtown-model dan zou de IJmeerverbinding naar Amsterdam essentieel zijn waardoor werk en voorzieningen snel bereikbaar zijn.”
Marlet eindigde met een uitsmijter: “Als Amsterdam ooit in de eigen omgeving had mogen bouwen, in het groene hart, dan was Almere er nooit gekomen. Mensen hadden voor de periferie van Amsterdam gekozen, dicht bij de grote stad.”

Artikel geplaatst op: 13 juni 2017 - 12:52

Gerelateerd

Delen