Reserves dalen niet meer

ALMERE – Het college van Burgemeesters en wethouders is optimistisch gestemd over de financiële ontwikkeling van de stad. Dit blijkt uit de programmarekening 2016 die wethouder Mark Pol donderdagavond tijdens de politieke markt aan de gemeenteraad overhandigde.

Ellen-Trees Muller (VVD) ontvangt namens de gemeenteraad de programmarekening van wethouder Mark Pol (Foto: gemeente Almere)


De woningmarkt trekt aan, de instroom van de bijstand neemt af en voor het eerst sinds drie jaar zijn er weer meer mensen naar de gemeente verhuisd dan ervoor. De beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen is in 2016 verder gestegen. De grondverkoop kwam uit het slop, de woningbouwproductie is versneld en kantoren worden getransformeerd naar woningen, en het sociaal domein was minder duur. Ook is er een onverwacht forse toename van de vergunningaanvragen voor nieuwbouwwoningen. Dit bevestigt het optimisme van de gemeente.
In het jaarresultaat 2016 is het economisch herstel te zien. Er is een positief resultaat van 15,1 miljoen euro. Dit voordeel was nog niet meegenomen in de begroting van 2017. Sommige verwachte nadelen zijn voor de gemeente uiteindelijk toch meegevallen. De schulden van Almere zijn licht gedaald. Dit is met name te danken aan de grondverkopen.
De gemeente zal het overschot gebruiken om de saldireserve aan te vullen. De daling van de reserves van 400 miljoen in 2009 naar 275 miljoen in 2016 lijkt hiermee een halt toegedaan.

Artikel geplaatst op: 03 juni 2017 - 15:15

Gerelateerd

Delen