Acties dreigen ook in Almeers onderwijs

ALMERE – De werkdruk stijgt de Almeerse leerkrachten boven het hoofd. Het salaris is te laag, vinden ze. De landelijke beweging PO in Actie krijgt daardoor ook in Almere vaste voet aan de grond. "Het water staat aan de lippen", zegt Cathelijne Anten, leerkracht op basisschool De Ontdekking in Noorderplassen en actief voor PO in Actie. "Ook in Almere wordt de actiebereidheid steeds groter. Als er niets aan gebeurt, sluit ik een staking niet uit."

Cathelijne Anten, nog steeds gepassioneerd, thuis aan de slag met lesvoorbereiding. “In de reguliere werktijd is daar vaak geen tijd voor.” (Foto: aangeleverd)


"We moeten met steeds minder mensen hetzelfde werk blijven doen. Iedereen heeft het er altijd over dat leerkrachten zoveel vakantie hebben en daarmee zou alles goedgepraat zijn. De werkelijkheid ligt heel anders. Om de werkdruk te verlagen hebben leerkrachten een 40-urige werkweek gekregen. Daarin moeten ze alles doen. Maar de praktijk leert dat dat helemaal niet kan. Gemiddeld werkt een leerkracht zeven uur per week over. Dat is gewoon onbetaald vrijwilligerswerk. Ik heb dit jaar 120 uur onbetaald overgewerkt. Dat kan niet volledig worden gecompenseerd door de roostervrije dagen. De werkdruk is dus op papier lager, maar in de praktijk hoger. Daarbij is het salaris gewoon te laag. Tien jaar geleden werkte ik nog met een MBO-diploma bij een bank. Daar verdiende ik toen net zoveel als nu met een HBO-diploma in het onderwijs. De verhoudingen zijn totaal scheef."
De lage salarissen maken het beroep onaantrekkelijk. Er is de laatste jaren een sterke daling van het aantal Pabo-studenten. “Mijn eigen dochter wilde wel naar de Pabo”, vertelt Anten. “Dat heb ik haar afgeraden. Ze gaat nu een andere studie volgen. En zo zullen meer ouders doen.” Haar onderwijswerk heeft ook invloed op haar privéleven. "Natuurlijk", zegt Anten. "Ik ben alleen maar met school bezig. Ook ’s avonds en in het weekend."

Bewustwording


Het stoort Anten dat er met gemak vanuit gegaan wordt dat leerkrachten alles maar doen: “Kamp, ouderavonden, administratie, nakijkwerk, lesvoorbereiding, tussentijdse oudergesprekken, vergaderingen, doorverwijzingen, overleg met zorginstanties: het is te veel om op te noemen en een complex probleem. Dat past helemaal niet in een 40-urige werkweek. En we komen er op school daardoor helemaal niet toe om goed onderwijs te geven. Daar heb je geen tijd meer voor.”
Anten wil ook bewustwording en begrip bij de politiek, in de samenleving en zeker ook bij ouders. “Die verwachten dat we alles oplossen en dat we alle tijd hebben. Vaak willen ze na schooltijd nog een half uur praten met mij over hun kind. Als dat nodig is doe ik dat graag, maar al die gesprekken gaan af van mijn lesvoorbereidingstijd. Dus dan zit ik ’s avonds weer.”
Het probleem is echt een landelijk politiek probleem vindt Anten. “Mijn directie doet wat ze kan, steunt ons, helpt ons, maar kan het ook niet veranderen. Ook het bestuur van de Almeerse Scholengroep heeft een luisterend oor. Maar dat kan ook niets veranderen. Het moet landelijk gebeuren.”
PO in Actie deed een oproep aan staatssecretaris Dekker. “Ik was daarbij in Den Haag”, zegt Anten. “Ik was met stomheid geslagen hoe hij reageerde. Hij snapt helemaal niks van onderwijs. Hij zou het eens een weekje zelf moeten doen.”

Staking


Anten sluit een onderwijsstaking niet uit, ook niet in Almere. “In onze stad is actiebereidheid. We proberen het nu nog met bewustmaking”, zegt Anten. “Maar als dat niet lukt, gaan de schooldeuren dicht. Hoe erg ik dat ook vind voor de kinderen. Onderwijs geven is een prachtig vak, iedereen doet het met passie, maar je moet wel de gelegenheid krijgen om goed onderwijs te geven. En die gelegenheid is er nu niet.”

Artikel geplaatst op: 30 mei 2017 - 14:55

Gerelateerd

Delen