Onduidelijkheid teruggave bekostiging Media036

 

ALMERE – Acht weken na het debat over de eventuele teruggave van de bekostigingen van Media036 is er nog geen uitsluitsel over de bestedingen die Media036 heeft gedaan in 2016 en 2017.  De PVV en ChristenUnie vroegen 23 maart aan het college of de overgemaakte gelden terug gevorderd konden worden.

 

Aanleiding voor de vragen was het opheffen van Media036. Wethouder Huis gaf op 23 maart aan dat Media036 binnen vier weken de verantwoording over 2017 aan de gemeente moest overleggen en binnen twee weken over 2017. Nu 8 weken later is er nog geen uitsluitsel. Wethouder Frits Huis laat wekelijks aan deze krant weten dat er nog niets naar buiten gebracht kan worden over de verantwoording van Media036. Wel heeft de gemeente enige weken geleden aanvullende informatie bij de gewezen lokale omroep gevraagd. Olaf Buitelaar (PVV), een van de vragenstellers, heeft rond 9 april en 16 mei technische vragen aan het college gesteld over de kwestie. 


Aanvullingen
Wethouder Frits Huis meldt in een reactie: “De stukken over de bekostiging aan de lokale omroep voor 2016 en voorschot op de bekostiging 2017 zijn binnen de gestelde termijn aan ons geleverd. De stukken hebben aanleiding geboden om aanvullende vragen te stellen, die door de omroep zijn beantwoord. De gemeente is nu bezig om een besluit te nemen. Dit vraagt om zorgvuldigheid en dat gaat voor snelheid. Maar voordat we met het besluit naar buiten treden, brengen we eerst de omroep op de hoogte van ons besluit. Daarnaast hebben wij tot zover ons bekend alle schriftelijke en technische vragen van de PVV beantwoord."

Wethouder Frits Huis zei 23 maart: “Als de verantwoording van Media036 er niet tijdig is of als er onvolledig aan wordt voldaan, gaat er gekort worden of wordt de bekostiging helemaal ingetrokken.” Huis stelde ook dat de ex-bestuursleden zich snel bij de KvK uitgeschreven hadden, maar dat ze desondanks hoofdelijk aansprakelijk blijven.

 

Artikel geplaatst op: 21 mei 2017 - 19:59

Gerelateerd

Delen