Wethouder Mark Pol
"Mijn werk is het tegendeel van saai"

ALMERE - Wethouder Mark Pol (VVD) heeft twee grote portefeuilles: Financiën en Economische Zaken. Pol, een vlotte prater, zet in dit interview uiteen wat zijn drijfveren zijn, hoe en waar hij politiek gevormd is. Verder vertelt hij dat er naast zijn passie voor politiek nog genoeg tijd is om te genieten van sport en muziek.

Wethouder Mark Pol: "Iedere euro die we uitgeven is eerst door een Almeerder verdiend."


“We hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad in Almere”, vertelt hij. “De economische crisis ijlde op lokaal niveau later na dan landelijk. Toen ik hier zes weken wethouder was, moest ik meteen 40 miljoen euro afboeken in het grondbedrijf. De gemeente investeert in grond. Dat gaat ongeveer als volgt: de gemeente koopt grond en maakt het bedrijfs- en bouwklaar zodat deze later verkocht kan worden. Door het inzakken van de woningmarkt, lukte dat verkopen niet meer. Hele delen van Almere lagen klaar voor bebouwing, maar de grond werd niet meer verkocht. Dat was dus verliesgevend.”
Pol merkt dat het nu gelukkig beter gaat. “Er worden weer meer woningen verkocht. Kortom, we zijn de afgelopen jaren bezig geweest om de boel boven water te houden. Daar zijn we voldoende in geslaagd.”

Huishoudboekje op orde


Pol wil naar de buitenwereld toe helder zijn over wat de gemeente doet met haar geld en daar verantwoording over afleggen. “De stukken voor de gemeenteraad zijn een stuk leesbaarder geworden. En wist je dat alle inwoners van Almere op internet kunnen zien waar de uitgaven van Almere naar toe gaan? Dat kan op de site www.osalmere.nl/huishoudboekje. Daar is per beleidsterrein te zien waar de gemeente de inkomsten vandaan haalt en waar de uitgaven naar toegaan. Dit past in mijn beleid, gewoon vertellen wat we doen. Iedere euro die we uitgeven is namelijk eerst door een Almeerder verdiend.”
Na zijn aantreden is er bij Economische Zaken een trendbreuk gekomen. “Voorheen werden er bij iedere nieuwe wethouder nieuwe speerpunten geformuleerd. En vaak wilden ze het ook nog eens anders doen. Ik ben juist gaan kijken wat we al hadden, wat goed was en wat beter kan. Goed was vooral de structuur rondom het excellent gastheerschap, hoe we willen omgaan met bedrijven en met initiatiefnemers die zich bij ons melden. Verder willen we met een soort clusteraanpak bedrijven en de overheid bij elkaar brengen om daar mooie projecten uit te laten voortkomen.”

Groei


Pol voegde toe. “Ik kijk veel meer naar het zittend ondernemerschap. We waren altijd erg gericht op het binnenhalen van bedrijven, maar de komende jaren moeten we het ook vooral hebben van ons eigen bedrijfsleven. Dat moeten we koesteren. Vroeger gingen we naar het buitenland om bedrijven hierheen te halen, ik neem nu Almeerse bedrijven mee om ze daar met ondernemers in contact kunnen brengen. Hoe kan het bedrijfsleven van de gemeente gebruik maken en hoe maken we het zo makkelijk mogelijk? Dat is mijn uitgangspunt. Natuurlijk zijn we niet met de acquisitie gestopt, maar je kan er niet omheen dat we 17.000 bedrijven in Almere hebben zitten. De economische groei van de stad zit daar.”

Welkom


De wethouder vindt verder dat ‘binnenshuis’ de zaken op orde zijn. “Ondernemers moeten zich welkom voelen. Dat werkt beter dan te zeggen ‘wij zijn de beste’. Ik hecht daarom veel waarde aan een goede band met de ondernemersverenigingen. Zo is er een retailplatform gekomen waarin ondernemers uit de winkelcentra van Almere kunnen overleggen over ontwikkelingen. Daardoor hebben ze meer invloed op ons beleid. En dat leidt tot gedragen besluiten. Binnenkort starten we ook met een horecaplatform om hetzelfde doel na te streven. Een andere plek waar we ondernemers ontmoeten is het Ondernemersplein in het Stadhuis waar bedrijven terecht kunnen met vragen.”
Pol hecht veel waarde aan de dienstverlening richting ondernemers als die zijn vastlopen in de procedures van de gemeente, of als zij andere vraagstukken hebben. “Als het even kan zit ik met ondernemers aan tafel of zoek ze op. Ook online staan we daar voor open, via www.ikonderneeminalmere.nl is het digitale loket ‘ikhebeenprobleem’ te gebruiken.”

Amsterdam


Almeerders menen nogal eens dat Almere ondersneeuwt bij Amsterdam. Pol reageert stellig: “Wij moeten uitgaan van onze eigen sterke identiteit. We zijn de zevende stad van Nederland. Nu moeten we van het idee af dat we daar niet tegenop zouden kunnen en geen fatsoenlijke partner zouden kunnen zijn voor andere grote steden. In tegendeel. Vanuit zelfbewustheid en zelfverzekerdheid gaan we de samenwerking met Amsterdam aan. Het is onzin om te denken dat we geen onderdeel zijn van de economische regio Amsterdam. Probeer maar eens in China uit te leggen dat we dat niet zijn. Niemand gelooft dat. We moeten geen tweede Amsterdam worden, we hebben andere kenmerken. Wij hebben de ruimte voor forse bedrijven, die ruimte heeft Amsterdam niet meer. Daar zijn kleine hippe studiootjes meer op hun plaats.”
Wethouder van Financiën en Economische Zaken zijn blijkt geen stoffig beroep met alleen cijfertjes. “Nee inderdaad”, zegt Pol, “ik kom op zoveel plaatsen, bij zoveel bedrijven, ik spreek zoveel mensen. Mijn werk is het tegendeel van saai. Het is enorm boeiend en dynamisch.”

KADER 1

 


Politiek, sport en muziek
“Ik was 2,5 jaar toen ik naar Almere kwam, dus ik heb geen andere herinneringen aan een woonplaats. Ik groeide op in de Meenten en ging op de Klaverweide naar school. René Peeters (wethouder Onderwijs, red.) was daar toen schooldirecteur. Daarna ging ik naar het VWO van de Meergronden. Daar heb ik geweldige herinneringen aan. Natuurlijk omdat ik mijn vrouw daar ontmoet heb. Maar ook door de ontwikkeling die ik daar heb kunnen doormaken. De school heeft bij mij een speciaal plekje, want daar begon de politiek voor mij. De school bood toen al veel mogelijkheden in het kader van de leerlingenparticipatie. Ik kwam in de leerlingenraad en in de medezeggenschapsraad. Daar heb ik de vergaderdiscipline opgestoken en werd mijn politieke belangstelling gewekt. In die periode werd ik lid van de JOVD, waarna ik ook politicologie ben gaan studeren. Daarna studeerde ik macro-economie. Al die tijd bleef ik in Almere wonen. Ik kreeg daardoor de gelegenheid om betrokken te raken bij de fractie van de VVD. Mijn eerste ‘klus’ was bij een fractievergadering te notuleren en er daarna een artikel over te schrijven voor op de website van VVD Almere. Dat beviel zo goed dat ik dit maandelijks ging doen. Na die ene keer ben ik nooit meer weggegaan.”
Daarna volgende een bliksemcarrière in de partij. Op zijn 26ste werd Pol wethouder. Politiek is de grote passie van Pol, maar voor muziek en vooral sport maakt hij nog steeds tijd vrij. “Op de Meergronden won ik ooit met een band het toen beroemde Freakenfestival. Onder meer samen met Johan Fretz, inmiddels schrijver en cabaretier.” Verder speelt Pol Waterpolo bij de Aalscholver in Almere. “Een tijdje heeft dat stil gelegen, maar sinds een paar maanden heb ik dat weer opgepakt.”
“Op de Meergronden kreeg ik de vraag waarom ik politiek actief wilde worden. Mijn antwoord van toen geldt nog steeds. Als je overal een mening over hebt, overal iets van vindt dan moet je meedoen. In de politiek is dat natuurlijk zo. Als je mee kunt doen, dan moet je die kans grijpen om echt mee te bouwen. Dat dat nu in Almere is, is dat voor mij heel bijzonder omdat ik hier ben opgegroeid. Het leukste daarbij is dat ik in mijn huidige werk de stad zo goed leer kennen. Ik bezoek veel bedrijven. Iedereen rijdt wel eens langs bedrijventerreinen en vraagt zich af: wat zouden ze daar doen?. Ik kom er nu binnen. Het is zo leuk om te zien wat er achter die deuren gebeurt."

Kader 2

Inkomsten en uitgaven Almere


Almeerders die de inkomsten en uitgaven van de gemeente Almere willen zien kunnen terecht op www.osalmere.nl/huishoudboekje.
Ook www.ikonderneeminalmere.nl is een site met veel informatie voor ondernemers en bedrijven.

Artikel geplaatst op: 29 maart 2017 - 14:30

Gerelateerd

Delen