Wethouder eist opheldering van Media036

ALMERE – Met een aangetekende brief aan het voormalig bestuur van de lokale omroep Media036 heeft wethouder Frits Huis opheldering geëist over de wijze waarop de stichting is omgesprongen met de bekostiging die de gemeente verstrekt.
Media036 hief zichzelf vorige week op, nadat voorzitter Willem Miermans aangaf te zullen vertrekken. Het bestuur liet weten dat de goederen verkocht worden. De opbrengst, na aftrek van de kosten, zou naar het Voedselloket Almere (VLA) gaan. Dat lijkt sympathiek, maar tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek donderdag dat de politiek hier een stokje voor wil steken. De bekostiging is immers verstrekt door de gemeente en het geld moet daarom terug naar de gemeentekas. Het is overigens maar de vraag of er geld overblijft uit de nalatenschap van Media036. Wethouder Frits Huis gaf aan dat KAF (het pand van de schouwburg, waar Media036 een kantoor en studio huurde) nog een flinke huurvordering open heeft staan.
Huis liet ook weten dat hij een aangetekende brief naar de ex-bestuursleden heeft gestuurd waarin verantwoording wordt gevraagd over de besteding van de bekostiging over 2016. Het bestuur moet daar binnen vier weken antwoord op geven.
Over het voorschot dat is verstrekt voor 2017 wil Huis binnen twee weken de verantwoording zien. “Als dit niet tijdig of onvolledig aan wordt voldaan, gaat er gekort worden of wordt de bekostiging helemaal ingetrokken."
Aansprakelijk

Raadslid Olav Buitelaar (PVV) vreest dat Miermans de komende weken gaat gebruiken om de goederen van Media036 door te sluizen. “Het zijn verhaalsobjecten. Als die worden verkocht, valt er niks meer te verhalen.” Huis ontkende dat. “De ex-bestuursleden hebben zich weliswaar snel bij de KvK uitgeschreven, maar ik kan u vertellen dat ze hoofdelijk aansprakelijk blijven.”
De PVV riep de wethouder ook op om bij de formatie van een nieuw kabinet te lobbyen voor een wijziging van de Mediawet, zodat gemeenten niet langer verplicht worden om lokale omroepen te bekostigen. “Misschien kunt u daarbij optrekken met andere gemeenten die ook hebben aangegeven te willen stoppen met die bekostiging.”
Of dat de wens is van de gehele raad, is nog af te wachten. De raad blijkt daarover verdeeld, zo bleek vorige week uit een inventarisatie van deze krant. Binnenkort wordt dit als agendapunt opgenomen voor de Politieke Markt.
Artikel geplaatst op: 24 maart 2017 - 14:48

Gerelateerd

Delen