Raad fluit wethouder Peeters weer terug

ALMERE – In de gemeenteraad tekent zich een meerderheid af voor een motie van VVD en ChristenUnie om Wethouder Rene Peeters terug te fluiten. Volgens de indieners Roelie Bosch (ChristenUnie) en Hilde van Garderen (VVD) gaat de wethouder met het organiseren van een maatschappelijk debat over opvoeden tegen de wens van de raad in. Op 13 oktober botste de wethouder ook al met de raad wat uitmondde in een motie van treurnis.

Op 13 oktober 2016 botste de wethouder ook al met de raad wat toen uitmondde in een motie van treurnis (Foto: Almere DEZE WEEK)


De wethouder kreeg het donderdagavond flink om de oren tijdens de politieke markt. Hij wil een bijeenkomst organiseren met maatschappelijke partners om te spreken over het maatschappelijk gedrag van kinderen. “Maar een meerderheid van de raad wil dit niet”, stelden Roelie Bosch (ChristenUnie) en Hilde van Garderen (VVD) in een aangekondigde motie. “Na de debatten van 1 en 15 december bleek al dat er geen meerderheid voor de bijeenkomst was, en nu doet u het toch.”

Modderfiguur


Als de motie aangenomen wordt, en daar bleken de meeste partijen voor te zijn, dan moet Peeters de bijeenkomst afblazen. “De uitnodigingen zijn de deur al uit”, zei Van Garderen. “Nu gaan we als overheid een modderfiguur slaan in Almere.”
Wethouder Peeters kon zich niet vinden in de motie. “Er is geen officiële besluitvorming geweest over de bijeenkomst. Dus voer ik beleid uit waartoe ik door de jeugdwet word verplicht. Ik moet de verbinding met de gemeenschap leggen en maatschappelijke instellingen met elkaar in gesprek laten gaan. Ik moet thema’s op de agenda zetten.” Hij zegde wel toe de motie te accepteren als die wordt aangenomen. Peeters droeg nog een compromis aan door te stellen dat er niemand van de gemeente bij de bijeenkomsten aanwezig zou zijn. Maar de partijen - behoudens D66 - legden dit naast zich neer.

Bakkeleien


“Ik vind dit allemaal kwalijk”, stelde Roelie Bosch. “Hoe kunt u hiermee doorgaan als de raad iets niet wil? U laat aan de buitenwacht zien dat we in dit huis met elkaar bakkeleien.” Hilde van Garderen sloot zich daar bij aan. “Daar maak ik me de meeste zorgen om. Er staat veel op het spel.”
Annette Raijer (PVV) kondigde een motie van afkeuring aan. Ook Roelie Bosch speelde met die gedachte. Na afloop van het debat meldde Bosch dat er geen moties van afkeuring komen. “Dat is niet in het belang van de stad, maar de wethouder had beter naar de raad moeten luisteren en het anders moeten aanpakken. Dan was het beter gegaan.”
De raad liet wel weten dat ze de gesprekken over opvoeding belangrijk vindt. Maar de handelswijze van de wethouder om zo tegen de wens van de raad in te gaan, niet op prijs stelt.

Artikel geplaatst op: 10 maart 2017 - 10:06

Gerelateerd

Delen