Politie vraagt om altijd aangifte te doen

ALMERE – De politie wil dat Almeerders altijd aangifte doen als ze het slachtoffer zijn van diefstal of andere delicten. De opvatting dat aangifte ‘toch geen zin heeft’ is onterecht. De suggestie van de fractie AP/OPA dat de politie het beleid heeft om het aantal aangiften zo laag mogelijk te houden, wees sectorhoofd Famke van Spaendonk resoluut van zich af.

Foto: Shutterstock


De raadsleden spraken donderdagavond, op initiatief van de PVV, over criminaliteitscijfers die hoger zouden zijn dan bekend wordt gemaakt. Dagblad Trouw onthulde vorige maand een vertrouwelijke notitie van de politie en het Openbaar Ministerie aan het aankomende kabinet. De PVV wilde weten of ook in Almere hoger cijfers gelden dan bekend wordt gemaakt. Volgens burgemeester Franc Weerwind moet de uitgelekte notitie in Trouw niet als zodanig worden opgevat. “Het is een memo voor het nieuwe kabinet met een prognose van cijfers voor de komende jaren en hoe daarop geanticipeerd moet worden. Het gaat dus niet om keiharde feiten. Zo wordt een toename verwacht van criminaliteit via internet, via Phishing, oplichting en misdaad via het zogenoemde ‘darknet’. ” Weerwind liet weten dat de burgemeesters van de tien grootste steden in Nederland bij de politiek heeft aangedrongen op voor deze criminaliteit 940 miljoen euro extra uit te trekken, bovenop de 5,4 miljard euro die al naar de politie gaat. “Voor wat betreft Almere kan ik zeggen dat we in maart de Veiligheidsmonitor zullen presenteren. Daaruit zal blijken dat de geregistreerde criminaliteit is gedaald.”
Ulysse Elian (VVD) vertrouwt de politie en burgmeester daar ook in. “Maar we weten dat sommige Almeerders vervelende ervaringen hebben met het doen van aangifte.” Zo meldde deze krant vorig jaar dat vrouwen die aangerand waren werden weggestuurd bij het doen van aangifte.
Johan de Leeuw (AP/OPA) wilde weten of de geruchten kloppen dat de politie bewust beleid maakt om het aantal aangiften laag te houden. Sectorhoofd Famke van Spaendonk, die ook bij de bespreking aanwezig was, ontkende dat ten stelligste. “De aangiftebereidheid moet juist groter worden. Dat willen we juist graag. We gaan bij de politieposten in Poort en Buiten dan ook onze openingstijden verruimen.”

 

Reactie Ulysse Ellian (VVD)

Artikel geplaatst op: 03 februari 2017 - 09:21

Gerelateerd

Delen