CDA: ‘Poortenaren willen politiebureau’

POORT - Ruim 20 procent van de inwoners van Poort wil een politiebureau in hun stadsdeel, waardoor meer zichtbaarheid en snellere inzetbaarheid van politie mogelijk zou worden. Ook zijn er klachten over verkeerssituaties en (straat)verlichting. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit bewonersenquête Veiligheid, die het CDA heeft gehouden. 

Het CDA besloot bewoners naar hun veiligheidsgevoel te vragen na gesprekken met een aantal organisaties. Hoewel een kleine 20 procent van de ondervraagden zich niet onveilig voelt, zijn degenen die dat gevoel wel hebben heel uitgesproken. De knelpunten lijken samen te komen bij NS-Station Almere Poort, waarvan een kleine 30 procent zegt zich er onveilig te voelen. Vooral in de avonduren is dat gevoel heel sterk. Oorzaken zijn te weinig verlichting, mensen die worden lastiggevallen en dat er te weinig politie of wijkagenten worden gezien. De onveiligheid wordt dan ook vooral toegeschreven aan te weinig verlichting en te weinig zichtbaar aanwezige politie.


Verkeer
Ook het verkeer baart de ondervraagden zorgen. Dat geldt niet alleen voor fietsstraat Achillesstraat en de nabij gelegen kruising Europalaan/Duitslandstraat, maar ook voor de doorstroming in het algemeen. Daarnaast zijn het vele sluipverkeer en de geringe bereikbaarheid van de wijken onderling een doorn in het oog. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat het verkeer tussen de wijken via de dreven moet gebeuren. In de praktijk kiezen velen voor een verbindingsweg: de Achillesstraat.
“Het zijn interessante verbeterpunten die worden neergelegd door betrokken en bezorgde bewoners”, zegt CDA-fractie-assistent René Claessens. “Zij hebben het gevoel dat Poort nog niet af is en dat de gemeente daar meer aan mag doen. Wij gaan eerst de verkeersdoorstroming agenderen. Ik breng ’s ochtends ook mijn kinderen in Poort naar school en snap wat de bewoners bedoelen. Hopelijk kunnen we daar in goed overleg met alle partijen een verbetering realiseren.”

De resultaten zij te vinden op de website van CDA Almere

Artikel geplaatst op: 14 maart 2016 - 13:50

Gerelateerd

Delen