Raadsbesluit Regenboogbuurt is ‘kleurendictatuur’

REGENBOOGBUURT – De gemeenteraad stemde twee weken geleden bijna unaniem voor behoud van de kleuren in de Regenboogbuurt. Twee raadsleden stemden tegen, waaronder Nico van Duijn (Leefbaar Almere). Hij spreekt van een ‘kleurendictatuur’.

Het unieke kleurenkarakter van de Regenboogbuurt, zoals hier de Okerstraat. Raadslid Nico van Duijn spreekt van ‘dictatuur’. (Archieffoto: Fred Rotgans)


“Bij kleurenkeuze gaat het om een kwestie van smaak”, verdedigt Van Duijn zijn tegenstem. “Daar moet de gemeenteraad zich niet mee bemoeien. Daar moeten de bewoners van de Regenboogbuurt maar lekker zelf over beslissen. Ik ben principieel tegen overheidsdwang.”
Dat de Regenboogbuurt qua kleurenopbouw uniek is in Europa en daarom behouden moet blijven, is voor Van Duijn geen steekhoudend argument. “Een paar jaar geleden was er een bewoner in de Verzetswijk die zijn huis pimpelpaars had geverfd. Tot ergernis van de buren. Waar die mensen paars een lelijke kleur vinden, stellen we nu in de Regenboogbuurt deze opvallende kleuren verplicht. Dat is niet consequent. Vrijheid van welstand, is vrijheid van welstand. Ook in de Regenboogbuurt. Nu héb je vrijheid van welstand, is het wéér niet goed. Men lijkt wel eens te vergeten dat elk principe altijd bijwerkingen heeft.”
De opvatting van Van Duijn is principieel. “Je ziet dat ook wel met bomenkap. Dat bewoners uit Haven protesteren tegen bomenkap in bijvoorbeeld Kruidenwijk. Laat die mensen dat onderling regelen. Datzelfde geldt voor de Regenboogbuurt. Als de bewoners in meerderheid van mening zijn dat de oorspronkelijke kleuren behouden moeten blijven, moeten ze dat vooral doen. Maar de gemeenteraad moet daar niet over willen beslissen. Dat is twee weken geleden dus wél gebeurd. Wie zich in de Regenboogbuurt nu niet aan de kleurendictatuur houdt die is twintig jaar geleden is opgelegd door een architect, kan rekenen op verordeningen en boetes.”

Artikel geplaatst op: 08 maart 2016 - 13:14

Gerelateerd

Delen