Raadsbesluit Regenboogbuurt is ‘kleurendictatuur’

REGENBOOGBUURT – De gemeenteraad stemde twee weken geleden bijna unaniem voor behoud van de kleuren in de Regenboogbuurt. Twee raadsleden stemden tegen, waaronder Nico van Duijn (Leefbaar Almere). Hij spreekt van een ‘kleurendictatuur’.

Het unieke kleurenkarakter van de Regenboogbuurt, zoals hier de Okerstraat. Raadslid Nico van Duijn spreekt van ‘dictatuur’. (Archieffoto: Fred Rotgans)


“Bij kleurenkeuze gaat het om een kwestie van smaak”, verdedigt Van Duijn zijn tegenstem. “Daar moet de gemeenteraad zich niet mee bemoeien. Daar moeten de bewoners van de Regenboogbuurt maar lekker zelf over beslissen. Ik ben principieel tegen overheidsdwang.”
Dat de Regenboogbuurt qua kleurenopbouw uniek is in Europa en daarom behouden moet blijven, is voor Van Duijn geen steekhoudend argument. “Een paar jaar geleden was er een bewoner in de Verzetswijk die zijn huis pimpelpaars had geverfd. Tot ergernis van de buren. Waar die mensen paars een lelijke kleur vinden, stellen we nu in de Regenboogbuurt deze opvallende kleuren verplicht. Dat is niet consequent. Vrijheid van welstand, is vrijheid van welstand. Ook in de Regenboogbuurt. Nu héb je vrijheid van welstand, is het wéér niet goed. Men lijkt wel eens te vergeten dat elk principe altijd bijwerkingen heeft.”
De opvatting van Van Duijn is principieel. “Je ziet dat ook wel met bomenkap. Dat bewoners uit Haven protesteren tegen bomenkap in bijvoorbeeld Kruidenwijk. Laat die mensen dat onderling regelen. Datzelfde geldt voor de Regenboogbuurt. Als de bewoners in meerderheid van mening zijn dat de oorspronkelijke kleuren behouden moeten blijven, moeten ze dat vooral doen. Maar de gemeenteraad moet daar niet over willen beslissen. Dat is twee weken geleden dus wél gebeurd. Wie zich in de Regenboogbuurt nu niet aan de kleurendictatuur houdt die is twintig jaar geleden is opgelegd door een architect, kan rekenen op verordeningen en boetes.”

Artikel geplaatst op: 08 maart 2016 - 13:14

Gerelateerd

Delen

12 reacties

Geplaatst door Jan de Vletter ongeveer 2 jaren geleden Reageer
Nico van Duijn praat onzin; de kleuren zijn destijds niet door de architect opgelegd maar in een samenhangend plan bedacht; is nu cultureel erfgoed; stel dat we zo met de Zaanse Schans zouden omgaan! Gelukkig is er een overheid die het algemeen belang bewaakt
Geplaatst door Floor van Dusseldorp ongeveer 2 jaren geleden Reageer
Wat jammer dat de heer van Duijn zo kort van memorie is. De Regenboogbuurt is in uitstekend overleg met de toenmalige bestuurders en natuurlijk met de stedebouwer Henk de Boer, met de landschapsarchitect Alle Hosper en ondergetekende Floor van Dusseldorp,kleurdeskundige vormgegeven. De kleur als leidraad. Juist de verschillende sferen in de in de diverse buurten van Almere geeft de stad haar aantrekkelijk. De Regenboogbuurt is mogelijk,na het centrum, de meest bezochte buurt van Almere! De stad Almere mag blij zijn dat bewoners zich zo positief voor hun buurt opkomen!
Geplaatst door willie Kellerman translation missing: nl.datetime.distance_in_words.almost_x_years geleden Reageer
De Zaanse Schans is natuurlijk HEEL iets anders als de Regenboogboogbuurt
U gaat mij toch niet vertellen dat er veel toeristen hier in de regenboogbuurt lopen.
Woon hier al 15jr en heb er nog geen een gezien.
Geplaatst door Karin Kruijff ongeveer 2 jaren geleden Reageer
Ik stel voor dat de heer van Duijn naar het Rijksmuseum gaat om de Nachtwacht van Rembrandt volgens de laatste mode over te laten schilderen. Sterker nog zet er potten verf naast en laat ieder zijn gang gaan. Vrijheid begint niet waar die van een ander ophoudt. Bewustzijn van de bijzondere architectuur en trots om deel te mogen uitmaken van zo'n unieke leefomgeving geeft een grote meerwaarde aan de regenboogbuurt. Juist de samenwerking van toen zou een voorbeeld moeten zijn voor meneer van Duijn.
Geplaatst door willie Kellerman translation missing: nl.datetime.distance_in_words.almost_x_years geleden Reageer
Dit slaat natuurlijk nergens op wat een vergelijking zeg!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst door Behoud de Regenboogbuurt ongeveer 2 jaren geleden Reageer
Meneer van Duijn doet aan geschiedvervalsing. Blijkbaar heeft hij niet goed opgelet tijdens de politieke markt die hij zelf voorzat. Eén van de insprekers was namelijk architect van een deel van de Regenboogbuurt, en hij las voor uit de brief van de gemeente waarin deze zijn bureau de opdracht toekende: Hij mocht iets ontwerpen, maar dat moest voldoen aan een aantal strikte eisen én aan bijgevoegd kleurenschema. Een kleurenschema dat in nauw overleg met de gemeente tot stand is gekomen, meneer van Duijn. Niet de architect, maar de gemeente Almere heeft de kleuren in de Regenboogbuurt opgelegd. Niet nu, zoals u stelt, maar: toen. De bewoners hadden en hebben geen keuze, omdat de gemeente ook heeft bepaald dat behoud van de kleuren in alle koopcontracten moest worden opgenomen, inclusief kettingbeding. De vrijheid die u bepleit, is er niet. Gelukkig maar, want bewoners hebben geen enkel middel om de vrijheid van kleurkeuze die u hen nu graag gunt, zelf onderling te regelen.
Geplaatst door willie Kellerman translation missing: nl.datetime.distance_in_words.almost_x_years geleden Reageer
Dit is natuurlijk Frans Luke
Alle mensen die aan de regenboogbuurt hebben gewerkt Met kleurenschema,s en alle toebehoren hebben er goed betaald voor gekregen en hun werk 20jr geleden gedaan Nu willen wij verandering niet voor de Gevels maar wel voor al het houtwerk wat naar mijn mening de regenboogbuurt alleen maar leuker maakt.
Geplaatst door willie Kellerman translation missing: nl.datetime.distance_in_words.almost_x_years geleden Reageer
KLEURENDICTATUUR
Geplaatst door Laat de Regenboogbuurt niet verwateren ongeveer 2 jaren geleden Reageer
Meneer van Duijn stelt dat hij het aan de meerderheid van de bewoners wil overlaten of de oorspronkelijke kleuren behouden moeten blijven. Blijkbaar is het hem ontgaan, dat het manifest tot behoud en bescherming van de Regenboogbuurt al ís onderschreven door de eigenaren van een ruime meerderheid van de huizen in de Regenboogbuurt. En dat er nog steeds onderschrijvers bij komen. Net als ondertekenaars onder de petitie overigens. Omdat huiseigenaren geen beschaafde middelen hebben om dit onderling te regelen, hebben zij de gemeente, als opdrachtgever voor de Regenboogbuurt én als overkoepelend orgaan, middels het manifest gevraagd om hier haar verantwoordelijkheid in te nemen. Uit de motie die nu is aangenomen, blijkt dat de gemeente aan dat verzoek gehoor gaat geven. Op welke wijze, dat gaat zij in de komende periode samen met bewoners onderzoeken. Niet meer, en niet minder. Waar het manifest slechts spreekt over: voorlichting en informatie naar bewoners en een beschermde status voor deze wijk, dus staat voor een positieve communicatieve benadering over een langere periode, ziet meneer van Duijn blijkbaar geen ander mogelijk beleid dan: nu meteen boetes uitdelen. Wonderlijk. Gelukkig gaat hij er niet in zijn eentje over, en heeft de gemeente daarover nog niets besloten.
Geplaatst door Willie Kellerman translation missing: nl.datetime.distance_in_words.almost_x_years geleden Reageer
Frans Luke heeft het maar over de Bewoners terwijl zijn petitie is ondertekend door de meeste mensen die niet eens in Almere wonen en een hele kleine achterban heeft in de regenboogbuurt
maar blijft er maar op hameren dat er een meerderheid van de regenboogbuurtbewoners achter hem staan en dat is echt niet waar.
Geplaatst door Een regenboogbuurt'r langer dan 1 jaar geleden Reageer
Kleuren beschermen, OK.
Buurt beschermen, OK. (Wat krijg je naast de verplichting als bewoner? Toeslag om de buurt te behouden als beschermt?)
Verplichten prof. geplaatst hek weg halen van tuinen, NIET OK.

Wordt wel vrolijk vrijheid genomen om dat te beslissen? Vrijheid lijkt dan erg selectief. Wil dan ook wel dat er een volledig 3D model gemaakt wordt waarin alle marges staan die binnen de bewoners vrijheden vallen.

Communicatie toch?
Geplaatst door Jo 6 maanden geleden Reageer
Onvolledige regenboogbuurt zeker + want de kleur groen die men waarneemt als je naar de echte regenboog kijkt is niet in de huizen te vinden , en in de echte regenboog zit ook de kleur paars + waar zijn die paarskleurige huizen dan? Misschien is het beter de buurt´s naam te veranderen in Felle Kleurrijke buurt want er zijn heel wat mooiere kleuren vergeten, ook in pastel

Plaats je reactie: