“Na twaalf jaar hebben we weer een D66-wethouder met onderwijs, jeugd en sport in portefeuille”
Cocky Kuipers legt voorzitterschap neer

ALMERE - Fractievoorzitter van D66 Almere, Cocky Kuipers, legt het voorzitterschap neer. Haar raadslidmaatschap zet zij na het zomerreces voort, zodat haar kennis en ervaring behouden blijven binnen de fractie. De Almeerse democrate is ruim acht jaar voorvrouw geweest van D66.
Cocky Kuipers legt het voorzitterschap bij D66 neer. (Foto: Mona Alikhah)

“Ik ben deze termijn begonnen met het voornemen dat dit de laatste zou zijn als fractievoorzitter”, zegt Kuipers. “Het is een goede traditie om in die periode het stokje over te dragen. Het moment daartoe is gekomen nu de gemeenteraad de Voorjaarsnota heeft vastgesteld. Daarmee hebben de afspraken in het Oostvaardersakkoord concreter vorm gekregen en kunnen ze worden uitgevoerd. Bij de totstandkoming van het college-akkoord heb ik namens D66 flink en lang moeten onderhandelen. Het resultaat mocht er zijn: na twaalf jaar hebben we weer een wethouder met onderwijs, jeugd en sport in portefeuille. Bij uitstek D66-onderwerpen. Nadat ik jaren alleen in de raad heb gezeten is dat, samen met de verdrievoudiging van het aantal raadsleden, een prachtige uitkomst.”
Inhoud

Kuipers heeft als voorzitter van het Thorbecke Beraad voor landelijk D66 een bijdrage geleverd aan het herijken van het democratisch gedachtegoed naar deze tijd en de ‘vertaling’ daarvan in programma’s en campagnes. “De inhoud heeft voor mij altijd voorop gestaan en ik ben blij dat ik me daar nu weer meer op kan richten”, stelt Kuipers. “Naast de politiek blijf ik actief in mijn eigen bedrijf en sta ik door heel Nederland op het podium. Een geweldige combinatie.”
Raadslid en in de twee vorige termijnen fractie-assistent Jan Lems neemt het stokje over van Kuipers.
Artikel geplaatst op: 20 juli 2011 - 07:00

Gerelateerd

Delen