Onrust bij Trots op Nederland Almere

ALMERE - Vraagtekens hangen er boven het hoofd van Martin Sinke, fractievoorzitter van Trots op Nederland Almere. Het bestuur van Trots op Nederland heeft afgelopen donderdag in een persbericht naar Almeerse media laten weten niet meer te willen samenwerken met Sinke, omdat de Almeerse afdeling volgens het bestuur geen samenwerking aan wil gaan met de politieke partij NDP.
Martin Sinke. (Archieffoto: ikwilpubliciteit)

“Ik zou graag willen weten waar het vandaan komt dat de partijdirectie de samenwerking met mij opzegt”, aldus Sinke. “De complete fractie staat achter mij. Maar wat er in het persbericht staat is volstrekt onjuist, er is met mij nooit besproken dat we intensief gaan samenwerken met de NDP. Hoe het hoort te gaan is dat dit eerst met de politiek leider besproken wordt. Opleggen is niet de juiste vorm. Als die samenwerking er zou komen, dan zouden we in de raad ook de standpunten van de NDP moeten hanteren. Maar wij hebben een partijprogramma waar onze kiezers voor gestemd hebben en die laten we niet in de steek.”
Trots op Nederland Almere wil niet fuseren met de NDP. “De NDP heeft een programma voor specifieke groepen, zoals Pakistaanse, Surinaamse en Turkse ondernemers die ze een verloren of niet gekende groep vindt. Het is voor ons de vraag of je als jonge partij wel met andere partijen moet gaan samenwerken.”
Sinke: “Er was beloofd dat de partijleiding naar Almere zou komen om er over te praten. Dat is niet gebeurd. We hebben een week gewacht en toen stuurden ze dit persbericht rond.”
Denigrerend

Volgens de partijdirectie van Trots op Nederland is Sinke “in gebreke gebleven bij het zich houden aan afspraken” en heeft hij denigrerende opmerkingen gemaakt over het programma van de NDP. “Afspraak is afspraak en bij geschillen gaan we met elkaar om tafel”, zegt Wito Schouten, kieskringvoorzitter Flevoland van Trots op Nederland. “Martin Sinke heeft alle samenwerking met NDP en de mensen die NDP vertegenwoordigt gestaakt. Dan ken je Rita (Verdonk, red.) niet goed als je denkt dat je haar voor het blok kunt zetten. Bij Sinke is het ‘ik’ en ‘mij’, bij Trots spreken we over ‘ons’, ‘wij’, en de burgers die we vertegenwoordigen. Sinke is het vertrouwen kwijt van alle leden van Trots in Almere. Wij hebben ons dan ook volledig van hem gedistantieerd.”
De Almeerse fractie zal aldus Sinke eerst van haar “woede bekomen” en gaat zich dan beraden op verdere stappen. Sinke: “Na het zomerreces weten we meer, of Trots Almere blijft bestaan, of onder een andere naam verder gaat. Maar wij blijven onze stemmers en kiezers vertegenwoordigen.”
Artikel geplaatst op: 06 juli 2011 - 07:00

Gerelateerd

Delen