Criminaliteit daalt spectaculair

ALMERE – De criminaliteitscijfers in Almere zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Dit blijkt uit de begroting die de gemeente afgelopen donderdag publiceerde. De gemeente wil ook komend jaar verder investeren in het verkleinen van de slachtofferkans en het vergroten van de burgerbetrokkenheid en de pakkans. Een ander speerpunt van de gemeente is om de radicalisering aan te pakken.
Het meest spectaculaire cijfer is de daling van de woninginbraken in de stad. De piek van de woninginbraken lag in 2013. Sindsdien is het aantal woninginbraken gehalveerd. In 2015 daalde het cijfer met ruim een kwart.
De politie is actief op straat, herkenbaar, maar vaak ook niet herkenbaar (Foto: Robert Hoetink / Shutterstock.com)

Berhard Jens, voorlichter van de politie, roemt hierin de betrokkenheid van de Almeerders om buurten veiliger te maken: “Allereerst wil ik de bewoners gewoon een pluim geven want initiatieven als Waaks, Whatsapp, Burgernet, buurtpreventie en de buurttent dragen bij aan dit resultaat. Het is niet alleen actief meekijken en denken. Naar aanleiding van de clinic ‘signaleren en oberveren’ kunnen burgers meer situaties signaleren en daarover de politie bellen. Er wordt dus bij verdachte situaties gelukkig nog veel meer met 112 gebeld en dat waardeert de politie zeer. Uiteraard draagt de inzet van de collega’s op straat en in de opsporing bij aan deze mooie cijfers. Daarbij is vermeldenswaard dat we zowel op woninginbraken als op overvallen en straatroven een speciaal team hebben. Verder zijn in samenwerking met de gemeente en de partners van het Veiligheidshuis successen geboekt in de persoonsgerichte aanpak. Kortom er is dus niet één ding, maar de gezamenlijke aanpak met bewoners en partners die maakt dat we goed op weg zijn.”
Minder geweld

Ook het aantal geweldsmisdrijven neemt af. In 2015 daalde het aantal geweldsmisdrijven in Almere met negen procent. In het actieprogramma veiligheid vormt de aanpak van straatroven, overvallen en huiselijk geweld, een speerpunt van het beleid. Verder is het aantal vernielingen en beschadigingen het afgelopen jaar sterk gedaald. Dit staat nu op het laagste niveau van de afgelopen vijf jaar.
Criminele jongeren komen veel in het nieuws in Almere. Over 2015 zijn er geen gegevens bekend over het aandeel van jongeren waarvan het delict voor de rechter is gekomen. Die cijfers zijn er wel over de periode 2005-2012. In die jaren is dat aandeel afgenomen met 28,6 procent.
Radicalisering

Op dit moment heeft de aanpak van de radicalisering in Almere een projectmatige aanpak. Die bestaat uit deskundigheidsbevordering en training, het opbouwen van netwerken waarbij ook de inzet en betrokkenheid van de wijkagenten belangrijk is. De gemeente wil structurelere inzet voor de langere termijn waarbij een goede aansluiting moet komen bij de landelijke ontwikkelingen. Daartoe zal de gemeente extra personeel aannemen.
Onveiligheidsgevoelens

Sociale overlast en verkeersoverlast worden door de Almeerders minder vaak ervaren dan in andere grote gemeenten. Almere Haven scoort het meest positief op deze thema’s. Stad Centrum en Stad West komen het minst positief naar voren. Ook de veiligheid wordt in Haven beter beoordeeld dan gemiddeld in Almere. De onveiligheidsgevoelens in algemene zin laten tussen 2009 en 2013 een gunstige trend zien. Zowel in Almere als gemiddeld in de grotere steden, voelen minder mensen zich wel eens onveilig. Het aandeel mensen dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt is redelijk stabiel. Dit blijkt uit de laatste wijkpeiling die de gemeente uitvoerde.
Artikel geplaatst op: 12 oktober 2016 - 15:51

Gerelateerd

Delen